NovinkyCestovanie

Ročné golfové poistenie v Uniqa Extra

7. júna 2024

Hrávate golf, či už pravidelne alebo nepravidelne a občas si vyskúšate aj nejaký golfový turnaj? Istotne ste sa už potom stretli aj s poistením golfu pre neprofesionálnych hráčov, ktorí si chcú zabezpečiť prípadné riziká. Poisťovňa Uniqa v rámci svojho poistenia myslela na golfových nadšencov a priniesla ponuku aj pre nich.

Uniqa ročné cestovné poistenie v svojom najvyššom variante prináša aj golfové poistenie. Je zamerané na najčastejšie golfové riziká a keďže je súčasťou cestovného poistenia, nemusíte si uzatvárať dve samostatné zmluvy. Na jednej strane máte základné poistenie svojho obľúbeného športu, na strane druhej cestovné poistenie na celý rok, čím vám odpadá potreba uzatvárať si ho pred každým výjazdom do zahraničia.

Čo ponúka poistenie golfu?

Balík Uniqa Extra ponúka poistenie pre hráčov golfu v rámci ročného krytia. Zameriava sa na štyri základné golfové riziká – nevyužité golfové príspevky, prenájom golfového vybavenia, náhradu štartovného na turnajoch a zahranie hole in one.

(v EUR) Uniqa Extra
náhrada členského v golfovom klube 1 000
zapožičanie golfového vybavenia 100
náhrada štartovného 100
úhrada výdavkov pri hole in one 400

Okrem samotného poistenia golfových rizík máte k dispozícii aj plnohodnotné Uniqa cestovné poistenie do celého sveta. Základom balíka je krytie liečebných nákladov do 250 000 EUR, trvalých následkov a smrti v dôsledku úrazu do 35 000 EUR, zodpovednosti za škodu na zdraví alebo majetku do 200 000 EUR a batožiny do 1 500 EUR.

Výhodou je aj Uniqa poistenie storna, ktoré je tiež súčasťou základného poistenia a zíde sa, keď počas roka plánujete svoje výlety v predstihu. Balík Extra prináša aj ďalšie doplnkové poistenia, ktoré sa môžu hodiť nejednému cestovateľovi.