Uniqa Extra

Uniqa cestovné poistenie ponúka štyri rôzne balíky krytia. Odlišujú sa rozsahom poistenia ako aj limitmi poistného plnenia. Najvyšší z nich, pokrývajúci všetky potreby cestovateľov, je Uniqa Extra.

Uzatvoriť ho môžete pre všetky vekové kategórie – deti, dospelých aj seniorov nad 70 rokov. Na výber máte jednorazové aj ročné poistenie, pre rodičov s 1 až 4 deťmi aj rodinné poistenie so zľavou.

Jednorazové poistenie si viete uzatvoriť na 1 až 365 dní s územnou platnosťou pre Európu alebo celý svet. Uniqa celoročné cestovné poistenie sa uzatvára s krytím pre celý svet a oplatí sa vtedy, ak do zahraničia cestujete častejšie. Odpadne vám tým potreba uzatvárať si cestovné poistenie pred každou cestou. Ročné poistenie pri cestách v rámci Európy kryje prvých 90 dní cesty, v ostatných prípadoch prvých 45 dní.

Čo je súčasťou poistenia Uniqa Extra

Poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou Uniqa Extra. Celkový limit krytia je 250 000 EUR, avšak pri nákladoch v dôsledku terorizmu je krytie do výšky 50 000 EUR a pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení 20 000 EUR. Čiastkové limity sú napríklad pre zubné ošetrenie (650 EUR), návštevu blízkej osoby pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní, opatrovníka alebo rodiča pri hospitalizácii dieťaťa. Súčasťou poistenia je aj denná dávka počas hospitalizácie (20 EUR na deň, max. 14 dní).

Úrazové poistenie kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu do výšky 35 000 EUR. Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje všetky náhodné a neúmyselne spôsobené škody do výšky 200 000 EUR.

Súčasťou balíka je aj poistenie batožiny s celkovým limitom 1 500 EUR, vybrané veci v polovičnej výške. Cestovné doklady vám poistenie kryje do výšky 400 EUR, nákup nevyhnutných hygienických potrieb a vecí osobnej spotreby pri oneskorenom dodaní batožiny do 250 EUR. Na rozdiel od ostatných balíkov sa v Uniqa Extra nachádza aj návratná finančná pomoc pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov vo výške 350 EUR.

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
liečebné náklady 250 000 250 000 250 000 250 000
trvalé následky /smrť následkom úrazu 10 000 17 000 35 000
škody na zdraví / majetku 200 000 200 000 200 000
batožina (jednotlivec / rodina) 700 / 1 400 1 000 / 2 000 1 500 / 3 000

V balíku Extra nájdete aj poistenie právnej ochrany (6 000 EUR resp. 5 000 EUR návratná záloha pre advokáta alebo na kauciu), poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku (100 EUR resp. 200 EUR pri rodinnom poistení) a poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia (100 EUR resp. 200 EUR pri rodinnom poistení).

Uniqa poistenie storna je v balíku Uniqa Extra bez spoluúčasti. Maximálna výška poistného plnenia je pri krátkodobom poistení 4 000 EUR pri vycestovaní v rámci Európy a 1 000 EUR pre celý svet. Ročné poistenie kryje pri individuálnej zmluve do výšky 1 500 EUR, rodinné do 3 000 EUR. Súčasťou je aj poistenie prerušenia cesty.

Uniqa Extra je vhodným cestovným poistením aj pre hráčov golfu. Na rozdiel od ostatných balíkov poisťovne obsahuje v ročnom variante aj golfové poistenie.