Uniqa poistenie liečebných nákladov

Uniqa poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou aj krátkodobého aj ročného poistenia do zahraničia. Vo všetkých štyroch balíkoch, ktoré Uniqa cestovné poistenie ponúka, sú liečebné náklady kryté do výšky 250 000 EUR. Pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení je maximálne poistné plnenie 20 000 EUR. Súčasťou poistenia je aj denná dávka počas hospitalizácie, maximálne však po dobu 14 dní.

Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na úhradu nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, akútneho ochorenia alebo úrazu. Niektoré náklady môžu mať čiastkové limity krytia, ako napríklad akútne zubné ošetrenie alebo ubytovanie blízkej osoby pri hospitalizácii.

Znížené limity sa týkajú aj liečebných nákladov v dôsledku terorizmu do 3. stupňa, extrémistického a etnického násilia. V tomto prípade je ambulantné ošetrenie, hospitalizácia a súvisiace prevozy kryté vo všetkých balíkoch do výšky 50 000 EUR.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
liečebné náklady 250 000 250 000 250 000 250 000
akútne zubné ošetrenie 400 450 500 650
opatrovník a rodič hospitalizovaného dieťaťa 3 000 4 000 5 000 6 000
návšteva pri hospitalizácii nad 10 dní – nocľah 100 100 100 100
denná dávka pri hospitalizácii 18 18 18 20
terorizmus 50 000 50 000 50 000 50 000
akútne stavy chronických alebo existujúcich ochorení 20 000 20 000 20 000 20 000

Rozsah krytia

Uniqa poistenie liečebných nákladov zahŕňa:

 • nevyhnutné ambulantné vyšetrenie a ošetrenie vrátane predpísaných liekov
 • hospitalizáciu v štandardnej lôžkovej izbe verejnoprávneho nemocničného zariadenia vrátane stravy a súvisiacej rehabilitácie a fyzikálnej liečby
 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, repatriáciu
 • akútne zubné ošetrenie
 • obstaranie alebo opravu v súvislosti s poistnou udalosťou poškodených, zničených alebo stratených dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok
 • dopravu a ubytovanie (max. 5 nocí) jedného rodinného príslušníka pri viac ako 10 dňovej hospitalizácii
 • ubytovanie rodiča hospitalizovaného dieťaťa
 • opatrovníka v prípade nevyhnutnej starostlivosti (max. 30 dní)
 • prepravu nedostupných liekov alebo sér
 • návrat spolupoistenej osoby do vlasti pri predčasne ukončenom alebo predĺženom pobyte z dôvodu prepravy poisteného alebo hospitalizácie

Čo Uniqa poistenie liečebných nákladov nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia. Uniqa poistenie liečebných nákladov nekryje napríklad:

 • následnú liečbu ochorení existujúcich pri uzatvorení poistenia
 • nedokončenú liečebnú starostlivosť
 • plombovanie zubov, odstránenie zubného kameňa, liečbu paradentózy, zubné korunky, mostíky, náhradu zubov
 • plastické operácie, akupunktúru, akupresúru, fyzikálnu liečbu a pod.
 • náklady, ktoré nie sú bezprostredne spojené so stanovením diagnózy
 • preventívne prehliadky a očkovanie nesúvisiace s poistnou udalosťou
 • srdcové ochorenia, mozgovú porážku, epilepsiu, sklerózu multiplex, diabetes typu I. a nádorové ochorenia ak si vyžadovali 9 mesiacov pred poistnou udalosťou hospitalizáciu
 • úmyselne spôsobené úrazy alebo akútne ochorenia vrátane pokusu o samovraždu, vplyvom alkoholu, návykových látok, nadmerným užitím liekov
 • lieky bez lekárskeho predpisu, výživové doplnky, probiotiká, lekársku kozmetiku
 • ochorenia vzniknuté nevykonaným povinným očkovaním
 • prenosné pohlavné choroby a choroby spôsobené vírusom HIV
 • komplikácie v tehotenstve po ukončení 26. týždňa tehotenstva vrátane pôrodu, ukončenie tehotenstva, preventívne prehliadky a kontrolné vyšetrenia
 • liečbu neplodnosti, umelé oplodnenie, antikoncepciu
 • psychické ochorenia a poruchy okrem akútnych reaktívnych stavov bez predchádzajúcej anamnézy