NovinkyPovinné zmluvné poistenie

Asistenčné služby v povinnom zmluvnom poistení

22. februára 2024

Každý motorista musí mať pre svoje vozidlo uzatvorené PZP. Slúži na úhradu škôd, ktoré pri prevádzke motorového vozidla môžete spôsobiť niekomu inému. Niektorí vodiči si prikúpia aj havarijné poistenie, prípadne doplnkové pripoistenia chrániace nielen auto, ale aj posádku. Na čo by sme nemali zabúdať je, že súčasťou obidvoch poistení sú automaticky aj asistenčné služby, ktoré sú nám v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii.

Všetky poisťovne predávajúce poistenie vozidiel majú asistenčné služby v ponuke. Môžu sa však vzájomne odlišovať, a preto by ste nemali pozerať len na cenu poistenia, ale aj na doplnkové služby, ktoré sú v cene zahrnuté.

Asistenčné služby môžu byť základné, ktoré sú súčasťou každého, aj toho najlacnejšieho poistenia. Ak chcete získať rozšírený balík asistenčných služieb, na výber máte v závislosti od poisťovne dve možnosti. Buď si rozšírené asistenčné služby prikúpite, alebo sú súčasťou vyššieho, teda aj drahšieho, balíka poistenia. Preto je pri uzatváraní poistenia dobré si aj pozrieť, či pokrýva všetky vaše potreby.

Naše kalkulačky vám po zadaní základných parametrov zobrazia porovnanie poistenia vrátane požadovaných pripoistení rýchlo a prehľadne. K dispozícii máte aj podrobný prehľad asistenčných služieb. Asistenčné služby k poisteniu si môžete podrobne pozrieť aj na našich stránkach jednotlivých poisťovní.

Ponuka asistenčných služieb

Či už základné alebo rozšírené asistenčné služby, k dispozícii máte zväčša technickú asistenciu, právnu asistenciu a telefonické informačné služby. Rozdiely v rámci poisťovne sa môžu týkať aj toho, či ide o asistenciu k havarijnému alebo povinnému zmluvnému poisteniu. Pri jednotlivých poisťovniach si nezabudnite pozrieť aj výluky, to znamená, v akých situáciách poisťovňa asistenciu neposkytuje.

S asistenčnými službami môžete počítať pri dopravnej nehode, poruche ako aj krádeži vozidla. K dispozícii máte servisný výjazd k oprave na mieste, pričom súčasťou sú do stanovenej výšky aj náklady na servisného technika. Náhradné diely si však budete musieť zaplatiť sami. Ak oprava na mieste nie je možná, môžete využiť odtiahnutie do servisu prípadne uskladnenie vozidla. V prípade opravy dlhšej ako poisťovňou stanovený počet hodín asistencia ponúka úhradu nákladov na spiatočnú cestu alebo do pôvodne plánovanej destinácie, požičanie náhradného vozidla prípadne ubytovanie posádky počas opravy. V zahraničí býva k dispozícii pri totálnej škode aj krytie nákladov na zošrotovanie vozidla. Jednotlivé poisťovne majú pre uvedené služby stanovené vlastné maximálne limity.

Súčasťou asistenčných služieb býva aj pomoc pri defekte, otvorení dverí, nedostatku alebo zámene paliva, vybitej batérii a podobne. V závislosti od poisťovne a druhu asistenčných služieb máte k dispozícii aj telefonické poskytovanie rôznych informácií (podmienky na cestách, čerpacie stanice, autoservisy, požičovne áut, ako postupovať pri nehode a podobne), právnu pomoc (napr. pri zadržaní alebo väzbe, súdnom alebo správnom konaní, strate dokladov, tlmočenie a preklady) alebo lekársku asistenciu (hospitalizácia, repatriácia, lieky, vyslanie rodinného príslušníka a podobne).

Asistenčné služby poisťovní

Kontakt na asistenčnú službu vášho poistenia by ste mali mať vždy po ruke, ideálne priamo v telefóne, aby ste ju v prípade potreby vedeli bez problémov kontaktovať. Prinášame vám aj podrobný prehľad asistenčných služieb jednotlivých poisťovní a kontaktné telefónne číslo.

Allianz asistenčné služby, tel. kontakt: +421 2 5012 2222
ČSOB asistenčné služby, tel. kontakt: +421 2 4445 0050
Generali asistenčné služby, tel. kontakt: +421 2 5857 2266
Asistenčné služby Komunálnej poisťovne, tel. kontakt: +421 2 6353 2236
Kooperativa asistenčné služby, tel. kontakt: +421 2 6353 2236
Union asistenčné služby, tel. kontakt: +420 2 9633 9644
Uniqa asistenčné služby, tel. kontakt: +421 2 5825 2188
Wüstenrot asistenčné služby, tel. kontakt: +421 2 5788 9333