Kooperativa asistenčné služby

Asistenčné služby Kooperativa (Kooperativa Assistance) sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Kooperativa infolinka v pracovné dni vo vyhradených hodinách.

> Kooperativa PZP asistenčné služby (Partner, Europartner)
> Kooperativa asistenčné služby pri havarijnom poistení (Auto Komplet, AutoMat)
> Kooperativa asistenčné služby pri cestovnom poistení v zahraničí

Kooperativa kontakt zo Slovenska zo zahraničia
Kontakt pri poistení vozidla 18 118 +421 2 6353 2236
Kontakt pri cestovnom poistení +421 2 6820 2060
Kooperativa infolinka (pracovné dni od 8:00 do 17:00) +421 2 5729 9999
Poistná udalosť Kooperativa +421 2 5729 9999

Kooperativa PZP asistenčné služby

Kooperativa PZP ponúka asistenčné služby v obidvoch variantoch poistenia, Partner aj Europartner, pričom variant Europartner má vyšší rozsah asistenčných služieb. Kooperativa PZP kontakt: +421 2 6353 2236 zo zahraničia alebo 18 118 pre Slovensko.

Základné asistenčné služby

Kooperativa asistenčná služba poistenej osobe pri nepojazdnosti vozidla v dôsledku škodovej udalosti, dopravnej nehody alebo poruchy na území Slovenskej republiky poskytuje:

 • spojazdnenie vozidla na mieste po dopravnej nehode prostredníctvom výjazdu odborného opravára, ktorý je bezplatný (náklady na prácu a materiál hradí poistený)
 • odtiahnutie nepojazdného vozidla (pokiaľ nie je možné ho opraviť na mieste) po dopravnej nehode do najbližšieho servisu alebo miesta uskladnenia, maximálne do vzdialenosti 100 km od miesta nehody
 • zabezpečenie prechodnej úschovy nepojazdného vozidla po dopravnej nehode, maximálne na 7 dní (10 dní pri variante Europartner) v sume 6,64 EUR/deň
 • opravu defektu na mieste v maximálnej sume 50 EUR
 • zabezpečenie otvorenia vozidla a výmenu zámky pri strate kľúčov v maximálnej sume 50 EUR (náklady na novú zámku hradí poistený)
 • zabezpečenie vyprázdnenia nádrže a prečerpania správneho paliva pri zámene paliva v maximálne sume 50 EUR (palivo hradí poistený)
 • dovoz núdzového množstva paliva pri jeho minutí počas jazdy v maximálnej sume 50 EUR (palivo hradí poistený)
 • pri oprave dlhšej ako 8 hodín alebo odcudzení vozidla:
  • ubytovanie (1 noc, maximálne v sume 66,39 EUR) alebo
  • návrat do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie do cieľového miesta (vlakom II. triedy, zabezpečeným náhradným vozidlom na max. 24 hodín, taxíkom do výšky maximálne 99,58 EUR pri oprave)

Pri dopravnej nehode alebo poruche v zahraničí má poistená osoba nárok na poskytnutie finančnej pôžičky na opravu vozidla. Pôžička je v hotovosti v požadovanej mene, maximálne však do výšky ekvivalentu 500 EUR (1 000 EUR pri variante Europartner). Podmienkou ale je, že na území Slovenskej republiky tretia osoba uhradí požadovaný finančný obnos v EUR.

Europartner

Asistenčná služba pre variant Europartner navyše v zahraničí poskytuje:

 • pri oprave dlhšej ako 8 hodín alebo odcudzení vozidla:
  • ubytovanie na 2 noci v maximálnej sume 60 EUR/noc alebo
  • návrat do miesta trvalého bydliska alebo pokračovanie do cieľového miesta (vlakom II. triedy, zabezpečeným náhradným vozidlom na max. 48 hodín pri oprave resp. 24 hodín pri odcudzení, zabezpečením letenky)
 • organizáciu a úhradu cestovných nákladov (vlak II. triedy) za účelom vyzdvihnutia vozidla, ak vozidlo bude po dopravnej nehode alebo poruche v zahraničí nepojazdné viac ako 10 dní
 • organizáciu nákupu náhradných dielov a úhradu ich doručenia v prípade, že ich nie je po dopravnej nehode alebo poruche možné zakúpiť na mieste

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia PZP asistenčných služieb

Kooperativa asistenčné služby pri havarijnom poistení

Kooperativa havarijné poistenie ponúka asistenčné služby pri obidvoch produktoch havarijného poistenia (Auto Komplet, AutoMat). Kooperativa asistenčná služba je k dispozícii na tel. čísle +421 2 6353 2236 alebo 18 118 pre Slovensko.

Asistenčné služby pri havarijnom poistení sa delia na technické, administratívno-právne a lekárske.

Technická asistencia

V prípade dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže vozidla Kooperativa asistenčná služba poskytne:

 • výjazd servisného technika na opravu auta na mieste a úhradu nákladov za jeho výkon (cenu náhradných dielov hradí poistený)
 • ak nie je možná oprava na mieste, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu
 • úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie k miestu nehody
 • ubytovanie v hoteli ak sa dopravná nehoda stala minimálne 100 km od miesta trvalého bydliska a oprava potrvá dlhšie ako 8 hodín
 • zorganizovanie a úhradu nákladov do miesta trvalého bydliska alebo cieľového miesta autobusom, vlakom 2. triedy alebo taxíkom, (lietadlom triedy Y v zahraničí)
 • požičanie náhradného vozidla počas opravy
 • v zahraničí doručenie finančnej hotovosti do výšky 10 000 EUR na prekonanie finančnej tiesne, ak tretia osoba uvedenú sumu zloži asistenčnej službe alebo poisťovni

Pri dopravnej nehode v zahraničí navyše poskytne:

 • úhradu nákladov za cestu pre vyzdvihnutie opraveného auta ak oprava trvala dlhšie ako 7 dní
 • pri totálnej škode vybavovanie formalít spojených s vyradením vozidla z evidencie a preplatenie nákladov za zošrotovanie do výšky 500 EUR
 • zorganizovanie nákupu náhradných dielov a zabezpečenie ich odoslania, náklady na nákup hradí poistený

V prípade poruchy asistenčná služba poskytne navyše:

 • pri strate kľúčov od vozidla otvorenie a výmenu zámky alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, zámku a nové kľúče hradí poistený
 • pri defekte zabezpečenie opravy na mieste, cenu náhradného materiálu hradí poistený
 • zabezpečenie dovozu paliva na miesto alebo vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva, cenu paliva hradí poistený

Administratívno-právna asistencia

 • právne a administratívne informácie
 • telefonická pomoc v núdzi
 • vzťahy s policajnými orgánmi po nehode
 • tlmočenie a preklady (v zahraničí)
 • vzťahy so zastupiteľskými úradmi (v zahraničí)
 • asistencia pri strate dokladov (v zahraničí)

Lekárska asistencia

 • hospitalizácia po nehode
 • repatriácia a repatriácia telesných pozostatkov
 • lieky a liečebné pomôcky
 • vyslanie rodinného príslušníka do nemocnice
 • návrat rodinných príslušníkov

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb pre Auto Komplet
> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb pre AutoMat

Kooperativa asistenčné služby pri cestovnom poistení

Asistenčná služba Kooperativa je dostupná 24 hodín denne na telefónnom čísle +421 2 6820 2060. Kooperativa Assistance poskytuje:

 • sprostredkovanie služieb lekára
 • prijatie do zdravotníckeho zariadenia
 • úhradu nákladov na nevyhnutné telefonické hovory
 • informácie určenej osobe v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, informácie ohľadom zdravotného stavu a postupu liečby
 • repatriáciu
 • odbornú pomoc pri získavaní náhradných cestovných dokladov v prípade straty alebo odcudzenia
 • preplatenie primeraných nákladov na cestu do a z najbližšieho zastupiteľského úradu za účelom opatrenia náhradných cestovných dokladov