Uniqa asistenčné služby a kontakty

Asistenčné služby Uniqa (Uniqa Assistance) sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Uniqa infolinka v pracovné dni vo vyhradených hodinách.

Uniqa kontakt
Uniqa kontakt pre poistenie vozidla +421 2 58 252 188
Kontakt pri cestovnom poistení +421 2 54 411 029
Uniqa infolinka (pracovné dni od 8:00 do 18:00) +421 2 32 600 100
Poistná udalosť Uniqa +421 2 32 600 100

Uniqa asistenčné služby pre poistenie vozidla

Uniqa havarijné poistenie ako aj Uniqa PZP v rámci poistenia poskytujú aj základné Uniqa asistenčné služby. Za príplatok si však môžete prikúpiť rozšírené asistenčné služby, ktoré majú vyššie limity plnenia.V rámci asistenčných služieb sa poskytuje technická asistencia a administratívno-právna asistencia. Uniqa kontakt: nonstop na tel. čísle +421 2 58 252 188.

V rámci právnej asistencie je celkový ročný limit pre základné Uniqa asistenčné služby 400 EUR, pre rozšírené 4 000 EUR.

Technická asistencia

V prípade nehody alebo poruchy vozidla sú súčasťou Uniqa Assistance:

 • oprava na mieste vrátane vyslobodenia vozidla
 • odtiahnutie do servisu, ak oprava na mieste nie je možná
 • úschova vozidla (7 dní pri nehode, organizácia pri poruche)
 • ubytovanie posádky v hoteli, ak oprava nie je možná v ten istý deň (1 noc (SR+ČR)/2 noci (zahraničie), 7 nocí pri rozšírenej asistencii)
 • náhradná doprava posádky (vlak, autobus, taxi, v zahraničí lietadlo)
 • náhradné vozidlo počas opravy, bez pristavenia a odstavenia (1 deň (SR+ČR)/2 dni (zahraničie) pre základnú, 7 dní pre rozšírenú asistenciu vrátane pristavenia/odstavenia)

V zahraničí navyše pri nehode Uniqa asistenčné služby poskytujú:

 • vyslanie náhradného vodiča, ak bol vodič po nehode v zahraničí hospitalizovaný
 • odtiahnutie vozidla do vlasti pri oprave dlhšej ako 7 dní
 • likvidáciu vraku v zahraničí
 • zaslanie náhradných dielov, ak nie sú dostupné v mieste opravy

V prípade krádeže vozidla sú súčasťou Uniqa Assistance:

 • ubytovanie v hoteli na 1 noc (2 noci v zahraničí)
 • náhradné vozidlo na 1 deň (2 dni v zahraničí)
 • náhradná doprava (vlak, autobus)

Uniqa asistenčné služby poskytujú aj asistenciu pri:

 • strate kľúčov (otvorenie vozidla, odtiahnutie, doručenie náhradných kľúčov)
 • defekte preumatiky (oprava na mieste alebo výmena za rezervu, odtiahnutie)
 • vyčerpaní alebo zámene paliva (dovoz paliva na miesto alebo odtiahnutie do servisu)
 • vybití batérie alebo zamrznutí motora (naštartovanie na mieste, odtiahnutie do servisu)
 • poskytnutí zaistenej hotovosti na úhradu opravy v zahraničí

Uniqa asistenčné služby pri cestovnom poistení

Uniqa cestovné poistenie ponúka lekárske asistenčné služby a informačnú pomoc. Uniqa kontakt: nonstop na telefónnom čísle +421 2 54 411 029.

Lekárske asistenčné služby

 • komunikácia s miestnym ošetrujúcim lekárom
 • monitorovanie zdravotného stavu
 • zhromažďovanie informácií a výber vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečenie lekárskeho prevozu alebo repatriácie na Slovensko
 • komunikácia s poistenou osobou, blízkymi osobami, obchodnými partnermi a zdravotným personálom
 • zabezpečenie dopravy a pobytu pre príbuzného
 • zabezpečenie opatrovníka v prípade nevyhnutnej starostlivosti a zabezpečenie jeho dopravy a pobytu
 • poskytnutie garancie vzniknutých nákladov za ošetrenie alebo hospitalizáciu
 • zabezpečenie prevozu pozostatkov
 • zabezpečenie potrebných liekov, ktoré nie sú v danom mieste k dispozícii

Informačná pomoc

 • poskytnutie nevyhnutných informácií týkajúcich sa formalít požadovaných pre vstup do krajiny, požiadavky na víza, cestovné doklady, informácie z oblasti hygieny, cestovania a bezpečnosti krajiny
 • poskytnutie adresy a telefónneho čísla najbližšieho konzulátu alebo veľvyslanectva prípadne iných oficiálnych inštitúcií