Wüstenrot kontakty a asistenčné služby

Asistenčné služby Wüstenrot (Wüstenrot Assistance) sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni zo Slovenska aj zahraničia. Wüstenrot infolinka v pracovné dni vo vyhradených hodinách.

Wüstenrot kontakt zo Slovenska zo zahraničia
Wüstenrot PZP kontakt +421 2 5788 9333 +421 2 5788 9333
Kontakt pri cestovnom poistení +421 2 2051 0823
Wüstenrot infolinka (pracovné dni od 8:00 do 17:00) 0850 60 60 60 +421 2 3306 8800
Poistná udalosť Wüstenrot (pracovné dni od 8:00 do 16:00) +421 2 3306 8805

Wüstenrot PZP asistenčné služby

Wüstenrot PZP ponúka ako súčasť poistenia komplexné asistenčné služby. Vzťahujú sa na vodiča a spolucestujúce osoby, maximálne však do počtu miest na sedenie podľa technického preukazu. Asistenčné služby Wüstenrot platia na geografickom území Európy.

Asistencia funguje nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle +421 2 5788 9333. Wüstenrot asistenčné služby sa dajú použiť v prípade dopravnej nehody, poruchy alebo krádeži auta.

Asistencia v SR a ČR

Wüstenrot asistenčná služba poskytuje v rámci SR a ČR nasledovnú pomoc:

 • oprava auta na mieste (do výšky 100 EUR, avšak náhradné diely si hradí poistený)
 • odtiahnutie do najbližšieho servisu (do výšky 100 EUR) alebo miesta trvalého bydliska (hradí poistený)
 • úschova auta (maximálne 5 dní pri nehode, 2 dni pri poruche)
 • v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín (neplatí pre prípad poruchy) alebo pri krádeži:
  • ubytovanie na maximálne 3 noci (max. 50 EUR/osobu/deň) alebo
  • pokračovanie v ceste maximálne do už najazdenej vzdialenosti alebo návrat do mieste trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo taxi (do výšky 250 EUR) alebo
  • zapožičanie náhradného vozidla rovnakej alebo nižšej triedy (maximálne na 5 dní v limite 50 EUR/deň, 2 dni v prípade krádeže auta)
 • otvorenie dverí prípadne výmena zámky alebo odtiahnutie do servisu v prípade straty kľúčov (všetky náklady hradí poistený)
 • v prípade nedostatku paliva alebo jeho zámeny dodanie paliva na miesto alebo prečerpanie paliva alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu (všetky náklady hradí poistený)
 • pri defekte výmena pneumatiky na mieste (do výšky 50 EUR)
 • pri vybitej alebo poškodenej batérii oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu (do výšky 50 EUR)

Asistenčné služby v zahraničí

Pri asistenčných službách v zahraničí (mimo ČR) sú vyššie limity plnenia. Navyše ponúkajú aj nasledovnú pomoc:

 • v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín pri poruche:
  • ubytovanie na maximálne 2 noci (max. 70 EUR/osobu/deň) alebo
  • pokračovanie v ceste maximálne do už najazdenej vzdialenosti alebo návrat do mieste trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo taxi (do výšky 250 EUR) alebo
  • zapožičanie náhradného vozidla rovnakej alebo nižšej triedy (maximálne na 2 dni v limite 50 EUR/deň)
 • repatriácia auta po dopravnej nehode nepojazdného dlhšie ako 7 dní do Slovenskej republiky formou cesty oprávnenej osoby za účelom vyzdvihnutia auta (do výšky 150 EUR) alebo odtiahnutia auta na územie SR (do výšky 300 EUR)
 • zorganizovanie nákupu náhradných dielov a ich doprava do servisu alebo na medzinárodné letisko najbližšie k miestu poistnej udalosti (doprava je hradená poisťovňou, ostatné náklady hradí poistený)
 • pri dopravnej nehode alebo poruche auta zorganizovanie finančnej pomoci v hotovosti do výšky 2 500 EUR, podmienkou ale je, že tretia osoba uvedenú sumu uhradí asistenčnej centrále v Slovenskej republike (všetky náklady organizácie znáša poistený)
 • vyslanie náhradného vodiča k vozidlu v prípade hospitalizácie vodiča po dopravnej nehode

Wüstenrot asistenčné služby pri cestovnom poistení

V prípade poistnej udalosti počas vašej zahraničnej cesty kontaktujte Wüstenrot Assistance. Asistenčná služba Wüstenrot je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na tel. čísle +421 2 2051 0823.

Wüstenrot asistenčné služby vám pri liečebných nákladoch poskytujú:

 • informačné služby pred vycestovaním (vízová povinnosť, potreba očkovania, bezpečnostná situácia a pod.)
 • pomoc pri výbere najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • monitoring samotnej liečby a priebehu hospitalizácie
 • v prípade hospitalizácie nezaopatreného dieťaťa zabezpečenie opatrovníka (doprava, ubytovanie, strava)
 • pri viac ako 7-dňovej hospitalizácii zabezpečenie rodinného príslušníka prípadne jednej ďalšej sprevádzajúcej osoby (doprava, ubytovanie, strava)