NovinkyCestovanie

Ako si vybrať poistenie do zahraničia

27. mája 2024

Cestujete do zahraničia a rozhodujete sa, ktoré poistenie je pre vás najvhodnejšie? Cestovné poistenie do zahraničia ponúkajú viaceré poisťovne. Ich ponuka sa líši nielen cenou, ale aj rozsahom krytia a limitmi plnenia v prípade poistnej udalosti. Veľa ľudí je verných jednej poisťovni a aj keď konkurencia môže ponúkať lepšie poistenie, ich vzájomné porovnanie si neurobia. Pritom porovnanie cestovného poistenia je jednoduché a rýchle a môžete ho mať k dispozícii na pár klikov. A veľakrát sa to môže aj finančne oplatiť.

Liečebné náklady v zahraničí

Základom každého poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov. Kryje výdavky spojené s liečbou, ošetrením, hospitalizáciou, prevozom a podobne. Už tu sa ponuka poisťovní rozchádza. Krytie môžete mať od 100 000 EUR až po neobmedzené krytie. Aj tu si však treba pozrieť, čo poisťovňa v rámci poistenia kryje, aké sú výluky z poistenia a aká je výška samotného krytia. Pri cestách v rámci Európy si vystačíte aj s nízkym limitom, avšak v mnohých krajinách (napr. USA, Kanada, Japonsko a pod.) by vám už nízky limit stačiť nemusel. Práve do vyspelejších krajín mimo Európy odporúčame zvážiť vyšší limit krytia. Cena cestovného poistenia nie je až taká vysoká, aby ste riskovali.

Pripoistenia

V závislosti od toho, na ako dlho cestujete a aké riziká vám potenciálne hrozia, si môžete vybrať aj doplnkové pripoistenia. Základné pripoistenia ponúkajú všetky poisťovne. Vyberajte si len také, ktoré potrebujete, aby ste zbytočne neplatili za niečo, čo nevyužijete. Aj tu sa ponuka jednotlivých poisťovní líši a rozdiely môžu byť značné. Jednotlivé poisťovne ponúkajú aj ďalšie, ako uvedené, pripoistenia (poistenie psa alebo mačky, autoasistencia, krátkodobé poistenie domácnosti a pod.). Ich priame porovnanie si môžete urobiť aj v našej online kalkulačke, kde vám vybrané poisťovne prehľadne porovnáme.

Úrazové poistenie vám zabezpečí finančné odškodnenie pri trvalých následkoch úrazu prípadne v prípade úrazu s následkom úmrtia. Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje škody, ktoré neúmyselne spôsobíte na zdraví alebo majetku niekoho iného. Poistenie batožiny vám kryje jej poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie. Súčasťou býva aj poistenie cestovných dokladov.

Častým pripoistením býva aj poistenie storna zájazdu, najmä ak cestujete cez cestovnú kanceláriu a zájazd si kupujete v predstihu. Využiť ho samozrejme môžete aj pri individuálnej ceste, kedy si ubytovanie, dopravu a ďalšie cestovné služby objednávate vo vlastnej réžii.

Pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii si môžete uzatvoriť aj cestovné poistenie. V tomto prípade sa tiež oplatí urobiť si porovnanie, napríklad pred kúpou samotného zájazdu. Poistenie cez cestovnú kanceláriu sa môže javiť výhodnejšie, ale nemusí to tak v skutočnosti byť. Týka sa to najmä limitov samotného poistného krytia.

Limity krytia

Pozrite si základné porovnanie jednotlivých poisťovní. V tabuľke uvádzame maximálne limity krytia pre krátkodobé cestovné poistenie. Jednotlivé zložky poistenia môžu obsahovať aj čiastkové limity (napr. liečebné náklady, batožina). Tabuľka obsahuje aj minimálnu cenu, za ktorú môžete poistenie v danej poisťovni kúpiť pre dospelú osobu (cena sa môže zmeniť napríklad uplatnením zliav za iné zmluvy a pod.).

(v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť cena od
Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000 1,26
AXA 20 mil. 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000 1,01
ČSOB 300 000 1 500 70 000 40 000 20 000 10 000 1,55
Generali 1 mil. 4 000 200 000 200 000 10 000 5 000 1,06
Komunálna 250 000 1 000 100 000 50 000 20 000 20 000 1,10
Kooperativa 300 000 1 500 150 000 20 000 10 000 0,95
Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000 1,00
Uniqa 250 000 1 500 200 000 200 000 35 000 35 000 1,20
Wüstenrot 350 000 1 500 250 000 100 000 30 000 15 000 1,10