Krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie sa uzatvára pre prípad jednorazového vycestovania, či už do zahraničia alebo na turistiku či lyžovačku v rámci Slovenska. Môže ísť napríklad o dovolenku, služobnú cestu alebo len jednodňový nákup za hranicami. V prípade, že cestujete počas roka opakovane, často môže byť výhodnejšie celoročné cestovné poistenie.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú krátkodobé cestovné poistenie s rôznymi podmienkami. Poistenie do zahraničia sa v prvom rade uzatvára kvôli krytiu prípadných liečebných nákladov. Doplnkovo si môžete prikúpiť aj krytie ďalších rizík, ako napríklad úrazu alebo spôsobenej škody niekomu inému. Častým pripoistením býva aj poistenie batožiny a v prípade, ak si dovolenku kupujete v predstihu, aj poistenie storna zájazdu. Krátkodobé cestovné poistenie ponúka v základnom krytí aj asistenčné služby. Poisťovne môžu navyše ponúkať rôzne ďalšie doplnkové pripoistenia.

Krátkodobé cestovné poistenie pri cestách v rámci Slovenska sa uzatvára najmä kvôli poisteniu záchrannej činnosti HZS. Poistenie na hory platí v oblasti pôsobnosti Horskej záchrannej služby a uzatvára sa pre dospelé osoby pre prípad vyhľadávania, vyslobodzovania, poskytnutia prvej pomoci prípadne prepravu. Aj v tomto prípade si krátkodobé cestovné poistenie môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia podľa potreby. Niektoré poisťovne ponúkajú poistenie na Slovensko bez poistenia záchrannej činnosti.

Ako uzatvoriť krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke, kde vám po zadaní základných parametrov zobrazíme porovnanie cestovného poistenia vybraných poisťovní na jednom mieste.

Pri zahraničnej ceste si môžete vybrať krytie iba liečebných nákladov alebo spolu s doplnkovými pripoisteniami. Dôležité je správne zvoliť cieľ cesty a jej účel. Tým môže byť turistika, služobná cesta alebo aj vykonávanie manuálnej práce. V prípade, ak v zahraničí plánujete vykonávať nejaký rizikový šport, je dôležité vybrať túto možnosť.

Platnosť poistenia si môžete vybrať pre územie Slovenska, Európy alebo celý svet. Po výbere pre vás najvhodnejšieho poistenia stačí vyplniť osobné údaje poisťovaných osôb a krátkodobé cestovné poistenie môžete na stránke aj zaplatiť priamo na účet vybranej poisťovne.

Čo kryje krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia

Základom cestovného poistenia do zahraničia je krytie liečebných nákladov. Najčastejšími pripoisteniami sú poistenie batožiny, trvalých následkov alebo smrti v dôsledku úrazu, zodpovednosti za škody na zdraví alebo majetku a záchrannej činnosti.

Poistenie liečebných nákladov kryje výdavky spojené s liečbou, ošetrením, hospitalizáciou a prevozom následkom úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby. Krátkodobé cestovné poistenie ich môže kryť od 100 000 EUR až po skutočne vynaložené náklady (neobmedzené krytie). To je dôležité najmä pri cestách, kde sú náklady na liečbu vysoké (USA, Kanada a pod.). Krytie liečebných nákladov má však čiastkové limity napríklad pre ošetrenie zubov a podobne.

Úrazové poistenie zabezpečí finančné odškodnenie pri trvalých následkoch úrazu prípadne v prípade úrazu s následkom úmrtia. Súčasťou môže byť aj denné odškodné v prípade hospitalizácie. Krátkodobé cestovné poistenie kryje úrazy od 5 000 EUR do 40 000 EUR.

Poistenie zodpovednosti kryje škody, ktoré neúmyselne spôsobíte v zahraničí na majetku alebo zdraví tretích osôb. Súčasťou môže byť aj právna pomoc a poradenstvo asistenčnej spoločnosti. V závislosti od toho, či ide o škody na zdraví alebo majetku, kryje krátkodobé cestovné poistenie uvedené škody od 50 000 EUR do 300 000 EUR.

Poistenie batožiny zabezpečí finančnú náhradu za jej poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie. Súčasťou býva aj poistenie cestovných dokladov. Pri poistení batožiny majú poisťovne stanovený limit plnenia pre všetky veci ako aj pre jednu vec. Limity bývajú definované aj zvlášť pre elektroniku a cestovné doklady. Celkové poistné krytie sa pri krátkodobom poistení pohybuje od 800 EUR do 4 000 EUR.

Poistenie záchrannej činnosti kryje náklady spojené so záchrannou činnosťou v zahraničí, či už ide o vyhľadávanie alebo vyslobodzovanie v tiesni, poskytnutie prvej pomoci alebo prepravu.

Kto ponúka krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia

Allianz cestovné poistenie kryje liečebné náklady bez obmedzenia. Pripoistiť si môžete batožinu, zodpovednosť, úraz, záchrannú činnosť a storno.

AXA cestovné poistenie kryje liečebné náklady v závislosti od balíka poistenia, a to od 100 000 EUR do 20 mil. EUR. Súčasťou poistenia môže byť aj poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti, právnej ochrany a domácich maznáčikov. Krátkodobé cestovné poistenie si môžete rozšíriť aj o storno, autoasistenciu a ďalšie pripoistenia.

ČSOB ponúka krytie liečebných nákladov podľa zvoleného balíka na 150 000 EUR alebo 300 000 EUR. Súčasťou všetkých balíkov je aj poistenie úrazu, vo vyšších môžete mať poistenie zodpovednosti a batožiny. Balíky si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie meškania batožiny alebo odletu, právnu pomoc, nepojazdné vozidlo a storno.

Generali cestovné poistenie ponúka dva balíky poistného krytia. Vybrať si môžete krytie liečebných nákladov vo výške 300 000 EUR alebo 1 mil. EUR. Súčasťou obidvoch balíkov je aj poistenie zodpovednosti a záchrannej činnosti. Vyšší kryje navyše aj úraz a batožinu. Krátkodobé cestovné poistenie si v Generali môžete doplniť o storno, autoasistenciu a poistenie domáceho miláčika.

V Komunálnej poisťovni sú liečebné náklady kryté do výšky 250 000 EUR. Prikúpiť si môžete poistenie batožiny, zodpovednosti, úrazu, storna a autoasistencie.

Kooperativa ponúka poistenie v troch rôznych balíkoch, pričom liečebné náklady kryje od 100 000 EUR do 300 000 EUR. Vaše krátkodobé cestovné poistenie môže navyše zahŕňať aj poistenie právnej ochrany, batožiny, úrazu a zodpovednosti.

Union cestovné poistenie kryje liečebné náklady v neobmedzenej výške. Pripoistiť si môžete storno, batožinu, úraz, zodpovednosť, autoasistenciu, opustenú domácnosť, domáceho miláčika a ďalšie pripoistenia. Ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne, vaše krátkodobé cestovné poistenie môžete získať s dodatočnou zľavou vo výške 30 %.

Uniqa cestovné poistenie kryje liečebné náklady do výšky 250 000 EUR. Prikúpiť si môžete poistenie storna, batožiny, úrazu a zodpovednosti. Súčasťou je aj poistenie právnej pomoci.

Wüstenrot cestovné poistenie kryje liečebné náklady v závislosti od zvoleného balíka vo výške od 100 000 EUR do 350 000 EUR. Vaše krátkodobé cestovné poistenie môže zahŕňať aj poistenie batožiny, úrazu, zodpovednosti, právnej pomoci a storna.

Porovnanie krátkodobého poistenia do zahraničia

Ponúkame vám krátkodobé cestovné poistenie v prehľadnej tabuľke. Zobrazuje základné parametre poistenia jednotlivých poisťovní – limity poistenia liečebných nákladov (výnimku z limitu môžu mať napríklad akútne zubné ošetrenie, dioptrické/protetické/ortopedické pomôcky, preprava a ubytovanie sprevádzajúcej osoby, náklady pri teroristickom čine a podobne), batožiny, zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe na zdraví alebo majetku a úrazu, či už pre trvalé následky alebo smrť. Súčasťou prehľadu je aj najnižšia cena danej poisťovne pre krátkodobé cestovné poistenie (bez dodatočných zliav, ktoré môže poisťovňa ponúkať ak ste napríklad klientom a podobne). Vybrané kombinácie krátkodobého cestovného poistenia si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej stránky.

(v EUR) destinácia liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť cena od
Allianz Európa / svet bez obmedzenia 0 – 3 000 0 – 200 000 0 – 200 000 0 – 20 000 0 – 10 000 1,26
AXA Európa / svet 100 000 – 20 mil. 0 – 1 500 0 – 250 000 0 – 125 000 0 – 40 000 0 – 20 000 1,01
ČSOB Európa / svet 150 000 – 300 000 0 – 1 500 0 – 70 000 0 – 40 000 20 000 10 000 1,55
Generali Európa / svet 300 000 – 1 mil. 0 – 4 000 200 000 200 000 0 – 10 000 0 – 5 000 1,06
Komunálna Európa / svet 250 000 0 – 1 000 0 – 100 000 0 – 50 000 0 – 20 000 0 – 20 000 1,10
Kooperativa Európa / svet 100 000 – 300 000 0 – 1 500 0 – 150 000 0 – 20 000 0 – 10 000 0,95
Union Európa / svet bez obmedzenia 0 – 4 000 0 – 300 000 0 – 150 000 0 – 25 000 0 – 15 000 1,00
Uniqa Európa / svet 250 000 0 – 1 500 0 – 200 000 0 – 200 000 0 – 35 000 0 – 35 000 1,20
Wüstenrot Európa / svet 100 000 – 350 000 0 – 1 500 0 – 250 000 0 – 100 000 0 – 30 000 0 – 15 000 1,10