NovinkyCestovanie

Union poistenie storna zájazdu pre zahraničie aj Slovensko

2. apríla 2024

Neočakávané udalosti môžu nastať kedykoľvek a kdekoľvek. Niekedy môžu prísť vhod, inokedy radosť urobiť nemusia. Určite nepoteší nepriaznivá situácia, ktorá znemožní vycestovať na vopred plánovanú vytúženú dovolenku. O to horšie, ak nemáte uzatvorené cestovné poistenie s poistením storna. To môže stáť nemalé finančné prostriedky.

Čím bližšie pred odchodom zrušíte zájazd, tým môžu byť stornovacie poplatky vyššie. Aj prípadná zmena termínu cesty alebo cestujúcej osoby bývajú za poplatok. Union cestovné poistenie tieto náklady pomôže ušetriť.

Union poistenie storna zájazdu

Union poistenie storna si môžete uzatvoriť aj pre krátkodobé aj ročné cestovné poistenie, bez ohľadu na to, či cestujete do zahraničia alebo v rámci Slovenska. Pri uzatváraní poistenia si len zvolíte správnu destináciu.

Poistenie začína deň nasledujúci po dni uzatvorenia zmluvy a končí dňom nástupu na cestu. To neplatí v prípade, ak si poistenie uzatvoríte neskôr ako 2 pracovné dni po zakúpení alebo záväznej rezervácii zájazdu. V tom prípade začne poistenie storna platiť až o 15 dní. Výnimkou môže byť úraz, smrť alebo majetková škoda.

Pri krátkodobom cestovnom poistení kryje poistenie storna zájazdu Union do výšky 10 000 EUR, pri ročnom do 1 000 EUR na osobu resp. 3 000 EUR pri rodinnom poistení. Poistenie si môžete vybrať bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou 20 %. Ročné poistenie kryje do výšky 1 000 EUR aj nevyužitú dovolenku a do 500 EUR predčasný návrat.