NovinkyCestovanie

Cestujeme s Marcom Polom od Kooperativy

2. júla 2024

Kooperativa pomenovala svoje poistenie do zahraničia po európskom cestovateľovi Marcovi Polovi. Kooperativa cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako jednorazové alebo ročné poistenie s neobmedzeným počtom ciest, pričom ich dĺžka závisí od zvoleného balíka poistenia. Tie ponúka Kooperativa tri – Prima, Optimum a Excelent. Súčasťou všetkých je poistenie liečebných nákladov, právnej asistencie a samozrejme asistenčné služby.

Ak vám postačuje toto základné krytie, vystačíte si s balíkom Prima, ktorý kryje liečebné náklady do výšky 100 000 EUR. Pre tých, ktorí uprednostňujú komplexnejšie balíky krytia, ponúka Kooperativa cestovné poistenie balíky Optimum a Excelent. Oproti základnému krytiu ponúka Optimum poistenie batožiny a úrazu, Excelent navyše aj krytie škôd spôsobených niekomu inému. Poistenie zodpovednosti môže byť za príplatok súčasťou aj prvých dvoch balíkov, avšak s nižším limitom krytia. Častým doplnkovým pripoistením býva poistenie storna, ktoré v Kooperative získate už od 2,75 % z ceny zájazdu.

Čo ponúka Kooperativa cestovné poistenie?

Keď si uzatvárate cestovné poistenie, pozerajte nielen na to, čo kryje a v akej výške, ale nezabudnite aj na výluky z poistenia, teda prípady, kedy vám poisťovňa vzniknuté náklady nepreplatí. Pre jednotlivé zložky poistenia si rozsah ako aj výluky môžete podrobne pozrieť na stránke venovanej poisteniu Kooperativa Marco Polo.

Výška krytia liečebných nákladov závisí od zvoleného balíka. Základný ich kryje do výšky 100 000 EUR, Optimum do 200 000 EUR a najvyšší balík do 300 000 EUR. Súčasťou je aj poistenie záchrannej činnosti do výšky 20 000 EUR.

V rámci úrazového poistenia máte v balíku Optimum kryté trvalé následky úrazu do výšky 10 000 EUR a smrť v dôsledku úrazu v polovičnej výške. Balík Excelent kryje úrazy do 20 000 EUR, resp. 10 000 EUR. V prípade úrazu pri dopravnej nehode je poistné plnenie dvojnásobné.

Batožinu máte v Kooperativa cestovnom poistení krytú do výšky 1 000 EUR, resp. 1 500 EUR, cestovné doklady do 350 EUR. Súčasťou poistenia je aj oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou.

V balíku Excelent je zodpovednosť za škody na zdraví krytá do výšky 150 000 EUR, ak si pripoistenie prikúpite k nižším dvom balíkom, krytie je do výšky 100 000 EUR.

Porovnanie jednotlivých balíkov poistenia

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť základné porovnanie troch balíkov Kooperativa cestovného poistenia.

(v EUR) Prima Optimum Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 300 000
úraz (trvalé následky / smrť) 10 000 / 5 000 20 000 / 10 000
batožina 1 000 1 500
zodpovednosť 150 000
právna ochrana 12 000 12 000 12 000