Uniqa Plus

Uniqa cestovné poistenie ponúka na výber štyri balíky krytia. Ak vám pri vašich cestách do zahraničia postačuje krytie liečebných nákladov, je pre vás určený základný balík Basic. Ak však požadujete aj poistenie ďalších možných rizík ako napríklad úrazu, spôsobenie škody niekomu inému, škody na vašej batožine prípadne ďalšie, vaše cestovné poistenie by ste si mali vybrať zo zvyšných troch balíkov (Plus, Komfort, Extra). Navzájom sa odlišujú rozsahom krytia ako aj limitmi poistného plnenia.

Uniqa Plus okrem poistenia liečebných nákladov a právnej pomoci, ktoré sú súčasťou aj základného balíka, ponúka navyše poistenie úrazu, zodpovednosti, batožiny, zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia.

Poistenie si môžete uzatvoriť ako jednorazové na 1 až 365 dní s územnou platnosťou pre Európu alebo celý svet alebo ako ročné s viacerými výjazdmi počas roka. Uniqa celoročné cestovné poistenie sa uzatvára s územnou platnosťou pre celý svet, pričom v rámci Európy je krytých prvých 90 dní cesty a pri ostatných destináciách prvých 45 dní.

Uniqa Plus môžete uzatvoriť pre deti, dospelých aj seniorov nad 70 rokov. V ponuke je aj rodinné poistenie so zľavou pre 2 dospelé osoby a 1 až 4 deti do 18 rokov.

Čo je súčasťou poistenia

Základom cestovného poistenia Uniqa Plus je poistenie liečebných nákladov do výšky 250 000 EUR (50 000 EUR v prípade terorizmu, 20 000 EUR pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení) s čiastkovými limitmi napríklad pre akútne zubné ošetrenie (450 EUR), návštevu blízkej osoby pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní, opatrovníka alebo rodiča pri hospitalizácii dieťaťa. Súčasťou poistenia je aj denná dávka počas hospitalizácie (18 EUR na deň, max. 14 dní).

Poistenie právnej pomoci je limitované sumou 2 000 EUR, návratná záloha pre advokáta alebo na kauciu je maximálne 1 800 EUR.

Trvalé následky úrazu aj smrť v dôsledku úrazu sú v rámci balíka Uniqa Plus kryté do výšky 10 000 EUR, pričom plnenie za trvalé následky sa vypláca pri dosiahnutí minimálne 50 % trvalého poškodenia, maximálne však do výšky 100 %.

Škody neúmyselne spôsobené tretej osobe na zdraví alebo majetku kryje poistenie všeobecnej zodpovednosti. V balíku Plus sú kryté do výšky 200 000 EUR.

Poistenie batožiny (vrátane cestovných dokladov) sa uzatvára pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty. Celkový limit poistného krytia je 700 EUR (cestovné doklady 340 EUR), vybrané veci sú kryté v polovičnej výške. Súčasťou poistenia je aj úhrada nákladov na nevyhnutné hygienické potreby a veci osobnej potreby pri oneskorenom dodaní batožiny (150 EUR).

Súčasťou Uniqa Plus je aj poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku a poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia. V obidvoch prípadoch je poistná sumu 50 EUR pre jednotlivca a 80 EUR pre rodinné poistenie.

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
liečebné náklady 250 000 250 000 250 000 250 000
trvalé následky /smrť následkom úrazu 10 000 17 000 35 000
škody na zdraví / majetku 200 000 200 000 200 000
batožina (jednotlivec / rodina) 700 / 1 400 1 000 / 2 000 1 500 / 3 000

Koľko stojí cestovné poistenie Uniqa Plus

Pri cestách v rámci Európy vás jednorazové poistenie vyjde na 1,80 EUR na deň pre všetky vekové kategórie (deti, dospelí, seniori). Pre územnú platnosť celý svet stojí poistenie na deň 2,49 EUR.

Ročné poistenie Uniqa Plus nie je možné uzatvoriť pre seniorov. Stojí 56 EUR. Rodinné poistenie (2 dospelí, 1-4 deti do 18 rokov) vyjde na 129 EUR.

dieťa dospelý senior
(v EUR) na deň ročne na deň ročne na deň ročne
Európa 1,80 56,00 1,80 56,00 1,80
svet 2,49 56,00 2,49 56,00 2,49