NovinkyMajetok

Vzrástol počet požiarov, polovica z nedbanlivosti

15. mája 2023

Zdroj: Komunálna poisťovňa

Na Slovensku každoročne príde k tisíckam požiarov, ktoré ohrozujú majetok a životy ľudí. V roku 2022 zasahovali hasiči dohromady až 31 974-krát, čo predstavuje nárast počtu výjazdov o 1 179 v porovnaní s rokom 2021. Až polovica požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti osôb a výrazne pribudol počet požiarov vo vonkajšom prostredí.

Podľa údajov Ministerstva vnútra SR spôsobili vlani 12 % požiarov prevádzkovo-technické poruchy, v 9 % išlo o úmyselné zakladania požiarov, v 6 % poruchy, resp. nevyhovujúci stav vykurovacích telies a v 19 % sa príčinu zistiť nepodarilo. Na požiar ako potenciálnu hrozbu myslí aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Už pri uzatváraní poistnej zmluvy treba brať do úvahy, že hodnota nehnuteľností sa rokmi zvyšuje a podľa toho treba mať nastavené vhodné poistenie. Aby ste v prípade poistnej udalosti dostali takú náhradu, akú budete potrebovať, hodnotu vášho majetku je potrebné pravidelne prehodnocovať. Vyhnete sa tak riziku podpoistenia a situáciám, kedy poisťovňa musí pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia.

Riziko podpoistenia v súčasnosti znásobuje najmä prudké tempo rastu cien na trhu s nehnuteľnosťami. Ak je napríklad dom poistený na 150 tisíc eur, no jeho hodnota v priebehu rokov vzrástla na 200 tisíc eur, pričom poistná zmluva sa odvtedy neaktualizovala, dom je podpoistený o 25 %. O túto hodnotu bude následne krátené aj poistné plnenie. V prípade škody vo výške 10 tisíc eur tak poisťovňa klientovi vyplatí len 7 500 eur.