NovinkyMajetok

Škody po víkendovej víchrici v Generali

1. februára 2022

Zdroj: Generali

Poisťovňa Generali zaznamenala škody po víchrici, ktorá cez víkend zasiahla Slovensko, v predbežnej hodnote viac ako 85 tisíc EUR. Výška škôd sa v nasledujúcich dňoch pravdepodobne ešte navýši o ďalšie doteraz nenahlásené poistné udalosti.

Najviac poistných udalostí eviduje poisťovňa Generali v oblastiach, ktoré víchrica postihla najsilnejšie – teda zo severu a tiež juhozápadu Slovenska. Ide najmä o škody na majetku spôsobené víchricou, búrlivým vetrom a pádom stromov. Klienti hlásia početné poškodenia striech a dažďových žľabov, strhnuté strešné krytiny, poškodené a odtrhnuté komíny, satelitné vysielače či podbitie strechy, ktoré nevydržali silný nápor vetra.

Silný vietor v kombinácii so snehom a snehovými jazykmi skomplikovali aj cestnú dopravu. Poisťovni Generali boli hlásené aj početné kolízie vozidiel, zídenie z vozovky a nárazy do priekopy, stĺpov či do dopravných značiek, ale aj poškodenia na karosérii vozidla následkom odtrhnutých konárov.

Náhradu škody na majetku, ktoré spôsobil búrlivý vietor, víchrica a pád stromov, vypláca poisťovňa svojim klientom cez poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Tieto škody kryje poistenie živelných rizík. Škody na vozidlách následkom živlov poisťovňa preplatí z havarijného poistenia.

Čo robiť pri poistnej udalosti

Ak klient zistí, že na jeho majetku došlo k škode, odporúčame túto škodu nahlásiť poisťovni čím skôr. Ak je z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné začať s odstraňovaním škôd, vzniknuté škody si podrobne nafoťte. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, poisťovni tak postačia aj fotky odfotené na telefón. Ak je to možné, je dôležité zabrániť aj ďalšiemu rozšíreniu alebo zväčšeniu vzniknutej škody. Klientom zároveň odporúčame nafotiť tiež každú zmenu, ktorú sú nútení urobiť, aby tak zabránili rozšíreniu škody. Z miesta škody je taktiež vhodné odpratať všetky veci, ktoré by následkom vzniknutej škody mohli podliehať ďalšej skaze.

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Klienti poisťovne Generali majú niekoľko možností, ako škody po víchrici nahlásiť. Odporúčame tak urobiť bezodkladne prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne alebo prostredníctvom klientskej zóny, kde je možné priamo nahrať aj fotografie škôd. Nahlásiť škody je možné aj telefonicky, mailom alebo osobne na pobočke. Od klienta bude poisťovňa potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom ho môže v prípade potreby kontaktovať.