NovinkyMajetok

Novinky v poistení majetku Wüstenrot

24. novembra 2022

Zdroj: Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot priniesla novinky v poistení majetku – nehnuteľností, domácnosti a zodpovednosti za škodu. V rámci produktu „W dobrom domov“ prináša niekoľko zmien, pričom zámerom je ponúknuť klientom komplexné poistné krytie už v najnižšom z troch balíkov. Klienti majú možnosť zvoliť si poistenie nehnuteľnosti, domácnosti alebo ich kombináciu na jednej poistnej zmluve. Vďaka tomu sa už nestane, že bude kvôli nesprávnemu balíku klientovi odmietnutá poistná udalosť, pretože už v najnižšom z troch balíkov je rovnaký rozsah rizík. Rozdiel je iba vo výške poistných súm a limitov plnenia. Každým balíkom poisťovňa kryje tie najpotrebnejšie riziká, až 36 pri poistení nehnuteľnosti a 35 v prípade domácnosti.

Poisťovňa prináša aj vylepšenia v prípade pripoistení

Novinky v poistení majetku Wüstenrot sa dotkli aj benefitov a širokej ponuky pripoistení. Vďaka nim môžu klienti ešte do väčšej miery ochrániť svoj majetok aj členov domácnosti (vrátane domácich zvierat). Wüstenrot zavádza napríklad poistenie nájomníka, ktorým sa majiteľ nehnuteľnosti ochráni pred škodami spôsobenými nájomcom. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené nájomníkom majiteľovi na hnuteľných veciach alebo tiež susedom. Keďže práca z domu je stále vyhľadávaná, aktuálnou novinkou je tiež poistenie home office, ktoré kryje škody zamestnancom vykonávajúcim prácu formou home office na zverenom mobilnom telefóne, notebooku, počítači či monitore.

V čase, keď kyber kriminalita neustále narastá, je praktickým pripoistením Kyber risk, ktoré poskytuje ochranu pri útoku v rámci elektronických platieb, ohrození virtuálnej identity alebo odstránenie nepravdivých informácií na internete. V rámci pripoistenia majú klienti k dispozícii nepretržitú právnu asistenčnú službu a právne poradenstvo.

Susedské či spotrebiteľské spory, náhrada škody alebo spory s dodávateľmi služieb sú prípady, v ktorých je dobrý právnik na nezaplatenie. No práve právna ochrana je paradoxne jedným z najviac podceňovaných poistení. Právne poradenstvo môžu klienti využívať vo výrazne väčšom rozsahu vďaka pripoisteniu právnej ochrany. Pripoistenie zabezpečuje nielen telefonické poradenstvo, ale aj právnu asistenciu poskytujúcu pomoc, podporu a zastupovanie v mimosúdnom, súdnom a exekučnom konaní.