NovinkyMajetok

Najškodovejším živlom leta bolo krupobitie

16. októbra 2023

Zdroj: Allianz

Toto leto bolo na rozdiel od toho minulého podľa štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne bohaté na živelné poistné udalosti. Viacerými lokalitami Slovenska sa prehnalo niekoľko vĺn víchric a silných dažďov spojených s krupobitím. Od začiatku júna do konca septembra nahlásili klienti takmer 4 300 poistných udalostí spôsobených prírodnými živlami v celkovej hodnote viac ako 7,3 milióna eur.

Polovica nákladov boli škody po krupobití

Takmer polovicu nákladov (49 %) za všetky živelné škody tvorili škody spôsobené krupobitím. Išlo tak o najškodovejší letný živel, ktorý spôsobil 1 256 škôd za takmer 3,6 milióna eur. „V polovici júla nám viacerí klienti hlásili poškodenie či zničenie úrody krupobitím, najmä na východe Slovenska. Poľnohospodárovi z Michaloviec ľadovec zničil úrodu pšenice, kukurice a sóje za viac ako 124 tisíc eur. Ľadovec ničil aj privátny majetok klientov. V okrese Sobrance sme riešili ľadovcom poškodenú strechu a zatečené podkrovie. Škoda dosiahla 20 tisíc eur,“ hovorí riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. Druhým najškodovejším živlom boli toto leto víchrice, ktoré sa počas leta prehnali viacerými časťami Slovenska, vyvracali stromy a poškodili zaparkované vozidlá či nehnuteľnosti. „Len za posledné štyri mesiace evidujeme škody po víchriciach v hodnote takmer 1,8 milióna eur,“ konštatuje D. Nógli. Tretím prírodným živlom, ktorý toto leto spôsobil najväčšie škody, sú povodne a záplavy, ktoré podľa štatistík Allianzu spôsobili takmer 1 400 poistných udalostí za takmer 1,4 milióna eur.

Najväčším problémom je podpoistenie

Akúkoľvek vzniknutú škodu v domácnosti či nehnuteľnosti odporúčame čo najskôr nahlásiť poisťovni, a to online alebo telefonicky. Poškodenia odfoťte a fotodokumentáciu priložte k hláseniu škody. Škody na privátnom majetku po záplavách, povodniach a atmosférických zrážkach kryje v Allianz poistenie nehnuteľnosti a domácnosti Môj domov už v základnom balíku poistenia. Aby bola škoda krytá v plnom rozsahu je potrebné, aby bol majetok správne poistený. Podpoistenie je totiž najčastejšia chyba pri poistení nehnuteľnosti. „Odporúčame klientom, aby si prehodnotili svoje poistné zmluvy a upravili výšku poistnej sumy tak, aby pokrývala reálnu hodnotu ich majetku. V prípade škody na podpoistenej nehnuteľnosti im totiž poisťovňa bude môcť vyplatiť len pomernú časť škody podľa úrovne podpoistenia,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová. Aj preto Allianz v roku 2020 začala prehodnocovať staršie majetkové poistné zmluvy klientov a ponúka im nové návrhy poistiek, ktoré adekvátne pokrývajú hodnotu poisteného majetku aj aktuálne riziká.