NovinkyMajetok

Jarné upratovanie v poistení. Poistenie od Unionu.

24. marca 2023

Zdroj: Union

Príchod teplejších dní sa u mnohých ľudí spája s príležitosťou rekonštrukcií či zmien bývania. Odborná verejnosť však odporúča nepodceniť najmä ceny nehnuteľností a všetky zmeny, ktoré na ne môžu vplývať.

Jarné upratovanie by sa mohlo týkať aj poistenia. Ceny nehnuteľností za posledné roky prudko rastú, čo má vplyv aj na nehnuteľnosti väčšiny klientov. Tento výrazný nárast cien v praxi znamená, že poistenie, ktoré si klientela pred rokmi dojednala, už nemusí odrážať súčasný stav. Skutočná hodnota domu alebo bytu môže byť oveľa vyššia ako tá, ktorú majú klienti na poistnej zmluve. V praxi sa stretávame s tým, že si klient stanoví cenu svojej nehnuteľnosti príliš nízko a v prípade totálnej škody nebude schopný kúpiť si nové bývanie.

V štatistikách za posledné tri roky eviduje Union približne osemdesiat poistných zmlúv, kde je poistná suma pre rodinný dom alebo byt dokonca nižšia ako 20 tisíc eur. Takáto poistná suma naozaj nemôže byť dostatočná, aby vyjadrovala skutočnú hodnotu poisteného rodinného domu alebo bytu v žiadnom slovenskom regióne.

Poistenie majetku patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie produkty poisťovne Union. Klientelu oslovuje najmä širokým poistným krytím a prístupnou cenou. Spolu s domom alebo bytom si môžu poistiť aj svoju záhradu, ďalšie stavby na pozemku napríklad garáž, letnú kuchyňu, altánok, murovaný bazén, solárne alebo fotovoltické panely. Pokiaľ k bytu patrí zelená terasa alebo zelená strecha, klient má poistenú aj tú.

Union kryje aj hodnotu pomníkov alebo stratu na nájomnom, pokiaľ klient nehnuteľnosť prenajíma. Okrem rôznych predmetov poistenia má klientela Unionu na výber zo širokej ponuky poistných rizík.

V poisťovni kryjú už škody pri prudkom vetre od 50 km/h. Pri záplave nezáleží na tom, odkiaľ voda prišla, či išlo o dažde, topenie snehu, spodnú vodu. Ďalej kryjú škody spôsobené atmosférickými zrážkami alebo akýmikoľvek voľne žijúcimi živočíchmi.

Klienti Unionu si môžu pripoistiť ku svojej domácnosti alebo nehnuteľnosti aj rôzne iné položky ako napríklad náhradné ubytovanie v prípade poistnej udalosti, náklady na vyčistenie studne, náklady spôsobené neoprávneným odberom elektrickej energie či náklady na vyhotovenie náhradných dokladov, kryť je možné dokonca aj potraviny v chladničkách, veci slúžiace na podnikateľské účely do určitého limitu, pohrebné náklady, náklady na liečenie úrazu a pri úhyne domáceho zvieraťa.

Je v záujme poisťovne, aby mali klienti správne poistený svoj majetok. Žiaľ, často sa stáva, že ľudia situáciu podceňujú. Investujú veľa prostriedkov do samotných nehnuteľností a ich vylepšení, čím sa samozrejme zvyšuje aj ich cena. Pri aktualizácii poistenia na to však zabúdajú, prípadne to odsúvajú na neskôr. Je vhodné si v poistkách naozaj „upratať“.