NovinkyCestovanie

Záujem o cestovanie do zahraničia rastie

17. júla 2023

Zdroj: Wüstenrot

Sezóna letných dovoleniek sa rozbieha. Podľa údajov poisťovne Wüstenrot majú Slováci väčší záujem o poistenie. V porovnaní s minulým rokom vzrástol počet uzatvorených zmlúv takmer o polovicu. V čom je z hľadiska poistenia tohtoročná sezóna iná, akým problémom čelia Slováci najčastejšie v zahraničí a k akým sporným situáciám dochádza pri hlásení poistných udalostí? Poradíme, čo robiť, ak nemôžu klienti na dovolenku odcestovať a aké sú ich práva, keď im voľno zruší zamestnávateľ.

Rastie záujem o krátkodobé poistenie aj pripoistenie chronických chorôb

Poisťovňa Wüstenrot eviduje v porovnaní s rokom 2022 väčší záujem Slovákov o cestovné poistenie. V roku 2023 vzrástol počet dojednaných zmlúv za prvých päť mesiacov o 43 percent. Podľa trendu z minulého roka, aj predpokladov na základe analýzy poisťovne, je vyšší záujem o krátkodobé poistenie, u ktorého vzrástol počet uzatvorených zmlúv o 74 percent. Z celkového počtu zmlúv tvorí krátkodobé poistenie 78 percent. Ako poisťovňa predpokladala začiatkom roka, u Slovákov sa pravdepodobne po náročných pandemických rokoch aj vplyvom zdražovania prejavila slabšia viera v to, že si budú môcť dovoliť vycestovať do zahraničia viackrát do roka. Opatrnosť je zreteľnejšia aj u chronických pacientov, ktorí sa voči tomuto riziku nechávajú pripoistiť v porovnaní s minulým rokom o 57 percent častejšie.

Poisťovňa Wüstenrot eviduje tiež výrazne vyšší záujem o rodinný balík krátkodobého cestovného poistenia, kedy môžu byť na jednej poistnej zmluve poistené dve dospelé osoby a dve deti do 18 rokov. Medziročne ide o nárast na úrovni 23 percent.

Slovákov v zahraničí najčastejšie trápia gastroenteritídy, alergické reakcie a úrazy

„Z cestovného poistenia evidujeme v najväčšej miere hlásené poistné udalosti z titulu vynaloženia liečebných nákladov pri bežných dovolenkových ochoreniach ako sú gastroenteritídy, úpaly či alergické reakcie. Podobne časté sú aj úrazy poistených pri rôznych športových aktivitách, poranenie morským ježkom a medúzou,“ vysvetľuje riaditeľka Úseku underwritingu a likvidácie poisťovne Wüstenrot Jana Kuchtová.

Hlásené sú taktiež poistné udalosti spôsobené meškaním letu alebo batožiny. Klienti si uplatňujú náhradu škody aj z dôvodu storna cesty v prípade vážnych ochorení alebo úrazov, pričom v rámci tohto poistenia sú klientom kryté náklady na storno letenky, zakúpenej cesty, cestovné lístky, rezervácia ubytovania, ale aj služby ponúkané organizátorom cesty. Poistné udalosti z krytia zodpovednosti za škodu, ako je poškodenie hotelového zariadenia, spôsobenie dopravnej nehody jazdou na bicykli či zapríčinenie škody na zdraví, eviduje poisťovňa skôr výnimočne.

Sporné poistné udalosti

„Spory občas vznikajú pri nárokovaní poistného plnenia z poistenia storna cesty, pri ktorom je podmienkou jeho vyplatenia vážny dôvod, kvôli ktorému klient nemohol odcestovať na objednanú dovolenku či zájazd. Ide napríklad o ochorenie alebo úraz, v dôsledku ktorého je poistený hospitalizovaný alebo preukázateľne pripútaný na lôžko. Poistení si niekedy z uvedeného poistenia nárokujú nahradiť vzniknuté storno poplatky napriek tomu, že pred odchodom na cestu ochoreli len bežným respiračným ochorením,“ pokračuje Jana Kuchtová a dodáva, že klienti by mali venovať pozornosť aj tomu, kedy poistenie storna cesty uzatvárajú, pretože minimálna lehota je 20 dní pred cestou. Dôležité je tiež rezervovaný zájazd najskôr zrušiť a až následne si nárokovať náhradu vzniknutej škody.

„Problematické sú pri poistnom plnení aj niektoré zdravotnícke zariadenia v dovolenkových destináciách, ktoré si účtujú za ošetrenie niekoľkonásobne vyššie poplatky, ako je v danej krajine bežné. Zvyčajne ide o zariadenia, ktoré zo zrejmých dôvodov odporúčajú klientom priamo hotely, v ktorých sú ubytovaní. V takýchto prípadoch preto poisteným odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, ktorá poistenému odporučí preverené zdravotnícke zariadenie v príslušnej lokalite,“ dodáva.

Čo robiť v prípade, že dovolenku nariadi zrušiť zamestnávateľ?

Poisťovňa upozorňuje, že klienti by nemali zabúdať vopred nahlásiť dovolenku svojmu zamestnávateľovi a až následne ju záväzne rezervovať a zaplatiť. Ak potom zamestnávateľ čerpanie dovolenky zamestnancovi zmení alebo ho z dovolenky odvolá, je povinný mu vzniknuté náklady uhradiť. Obozretní by mali byť klienti aj v prípadoch, keď zamestnávateľ nariadi povinné čerpanie dovolenky, kedy je povinný to zamestnancovi vopred oznámiť a dĺžka takejto dovolenky môže byť maximálne dva týždne. Pri obdobných problémoch so zamestnávateľom môžu byť nápomocní právnici, ktorí mu v rámci poistenia právnej ochrany poisťovne Wüstenrot poskytnú poradenstvo a pripadne aj potrebné právne zastúpenie.