NovinkyCestovanie

Poistenie môže pomôcť pri prírodných katastrofách

23. júla 2023

Zdroj: Uniqa

Vzhľadom na aktuálne informácie o požiaroch v Grécku a Chorvátsku, ktoré patria k obľúbeným dovolenkovým destináciám Slovákov, poisťovňa Uniqa pripomína, ako môže v takejto situácii pomôcť poistenie. Vzhľadom na nestabilné počasie a hroziace živelné udalosti v obľúbených dovolenkových destináciách odporúča uzatvárať si cestovné poistenie s komplexným krytím, ktoré nahradí nielen liečebné náklady pri úraze či chorobe, ale kryje aj zachraňovacie a vyslobodzovacie náklady na horách či vo vode, stratu či poškodenie batožiny. Poisťovňa tiež odporúča poistiť si storno poplatkov, ktoré môže pomôcť práve pri prírodných katastrofách v turistickej destinácii.

Na poistenie myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Poistenie storna je zahrnuté vo vyšších balíkoch poisťovne s prednastavenými limitmi, storno je však možné uzatvoriť aj samostatne. Môže nastať situácia, že nakoniec nebudete môcť vycestovať – choroba, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo či rozvod, živelná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu vášho majetku, prípadne došlo k živelnej udalosti v cieľovej destinácii, alebo ste dostali výpoveď z práce či neurobili štátnice – to všetko sú dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storno poplatku.

Poisťovňa Vám preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a nespotrebované služby v prípade, že máte poistené storno poplatky. Požičanie auta, karavanu či motorky však do poistenia storna nespadá. Poisťovni stačí doručiť lekársku správu, resp. potvrdenie dokazujúce dôvod zrušenia cesty a potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky so storno podmienkami.

„V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ radí manažérka cestovného poistenia Uniqa Ľubomíra Hricová.

Pozor! Dôvody na uplatnenie storna sú jasne špecifikované v poistných podmienkach a cestu nemôžete stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde pred časom útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje. Naopak, živelná pohroma, akou sú aktuálne požiare v letoviskách Chorvátska a Grécka, je poistením krytá.

Nezabudnite, že cestovné poistenie kryje poistné udalosti už na Slovensku od momentu, ako opustíte miesto svojho bydliska či pracoviska a končí sa návratom do miesta vášho bydliska či pracoviska. Ak vás cestou na letisko alebo na hranice SR prekvapí nepredvídaná udalosť či nehoda ešte na území SR, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo alebo vôbec nebudete môcť cestovať do zahraničia, využite poistenie. „Spolu s poistením storna poplatkov má u nás klient poistené aj prerušenie cesty, čo znamená, že ak je napr. z dôvodu živelnej pohromy v mieste dovolenky alebo náhleho ťažkého ochorenia alebo úmrtia rodinného príslušníka nutný skorší návrat z dovolenky, poisťovňa uhradí nečerpané služby a spiatočnú cestu,“ hovorí Ľ. Hricová z Uniqa.

Storno a prerušenie cesty z rovnakej príčiny si môže uplatniť až 6 ľudí, ktorí sú poistení na jednej zmluve. „Znamená to, že ak napríklad pred cestou ochorie dieťa a je hospitalizované, storno poplatkov si môže uplatniť celá rodina“, vysvetľuje Ľ. Hricová.

„Evidujeme prípad rodiny, ktorá cestovala na dovolenku autom z východného Slovenska k moru do Talianska. Počas cesty mal vodič ešte na strednom Slovensku dopravnú nehodu. Poškodené auto a úraz vodiča, ktorý si vyžadoval hospitalizáciu, znemožnili rodine cestovať ďalej. Celej rodine boli preplatené nečerpané služby, ktoré mali objednané a uhradené ubytovanie v hoteli v Taliansku. V rámci liečebných nákladov vznikol nárok na preloženie vodiča do najbližšej nemocnice v mieste jeho bydliska,“ hovorí Ľ. Hricová.

Upozorňujeme, že poistenie storno poplatkov je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd/ubytovanie/cestovný lístok. V opačnom prípade, pokiaľ si klienti uzatvoria storno až po zakúpení dovolenky, platnosť poistenia storna sa o niekoľko dní posunie.

„Najčastejšou chybou je, že si klienti uzatvárajú poistenie neskoro. Odporúčame klientom uzatvoriť si poistenie v deň kúpy/rezervácie zájazdu/ubytovania/cestovného lístka, v tomto prípade platnosť krytia začína hneď od nasledujúceho dňa. Umožňujeme síce uzatvoriť si storno aj po zakúpení cesty, avšak treba rátať s ochrannou lehotou 15 dní. Znamená to, že ak poistná udalosť nastane počas tejto lehoty, klient nemá nárok na poistné plnenie. Je preto dôležité uzatvárať si v tomto prípade poistenie storna v dostatočnom predstihu pred cestou do zahraničia,“ upozorňuje Ľ. Hricová z Uniqa.