NovinkyCestovanie

Chystáte sa na lyžovačku? Nezabudnite aj na zodpovednosť.

19. januára 2023

Zdroj: Uniqa

Prvé mesiace roka Slováci každoročne trávia na lyžiach a okrem tatranských zjazdoviek vyhľadávajú lyžovanie aj v zahraničí. Poisťovne každoročne riešia prípady ťažkých úrazov na svahu následkom zrážky, ktoré nezriedka končia vážnymi zraneniami a domáhaním sa náhrady škody. Časté sú aj prípady zranení mimo vyznačených trás v rámci strediska či krádež lyžiarskej výstroje. Opäť pripomíname niekoľko rád, na čo si dávať pozor, aby ste sa vyhli škodám a ako ich kryje poistenie.

Lyžovačka na Slovensku a zásah horskej služby

Pokiaľ sa chystáte na lyžovačku na Slovensku, stačí Vám riadne zdravotné poistenie. To kryje náklady na ošetrenie všetkých úrazov, ktoré sa stanú na zjazdovke. Väčšinu udalostí, ktoré môžu lyžiara či iného dovolenkára stretnúť počas pobytu na Slovensku, vykryjete tuzemským cestovným poistením. Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou. Stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne alebo sa zraníte. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 EUR. Ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc EUR. Ak ste poistený, náklady do limitu plnenia za Vás uhradí poisťovňa. Tuzemské poistenie okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na pobyt ako aj zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte inému napr. zrážkou na svahu.

Lyžovačka v zahraničí: Pozor na zodpovednosť za škodu, v Taliansku ju už musíte mať poistenú

Väčšina Slovákov lyžuje v zahraničí na rakúskych či talianskych svahoch. Pokiaľ idete lyžovať do zahraničia, jednoznačne odporúčame správne nastavené cestovné poistenie s liečebnými nákladmi v zahraničí, v rámci ktorého je kryté aj vyhľadávanie a vyslobodzovanie na horách. Klienti nemusia za záchranné práce platiť miestnym záchranným zložkám, úhradu rieši priamo s týmito zložkami asistenčná služba poisťovne. Poistený má nárok na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia priamo z miesta vzniku udalosti.

V rámci cestovného poistenia nezabudnite na zodpovednosť za škodu. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. Podľa štatistík sa väčšina prípadov odškodného za zranenie pri lyžovačke týka práve alpských svahov. V Taliansku je dokonca v lyžiarskych strediskách toto poistenie pre lyžiarov a snowboardistov povinné a Taliani ho kontrolujú. Pokiaľ by zistili pochybenia, lyžiar či snowboardista príde na mieste o skipas. Okrem toho bude povinný zaplatiť pokutu vo výške 100-150 EUR.

Konkrétne pre Taliansko odporúčame turistom vyššiu hladinu krytia, pretože poškodení tam žiadajú spravidla jedno z najvyšších odškodnení na našom kontinente a sú vo vymáhaní veľmi úspešní.

Prípady zranení lyžiarov eviduje poisťovňa Uniqa každoročne. Pády a zranenia pri vystupovaní zo sedačkovej lanovky ale aj prípad, keď počas lyžovačky v Taliansku narazil do cudzinca klient poisťovne. Zranený lyžiar utrpel niekoľkonásobné zlomeniny a otras mozgu. Uniqa takisto eviduje prípad, keď sa klient na zjazdovke v Rakúsku zrazil s iným zahraničným lyžiarom. Horská služba ho odviezla helikoptérou do nemocnice, kde mu ošetrili a zafixovali zlomenú nohu. Po polroku klientovi prišla výzva od právnika zrazeného lyžiara. Nárokoval si bolestné 35 000 EUR za spôsobenú ujmu.

  • Ak dôjde k škode alebo ujme na zdraví inej osoby za účasti klienta s poistením od Uniqa, vždy kontaktujte miestnu políciu a zaistite si kontakty na svedkov udalosti.
  • Urobte si dokumentáciu, nakreslite si plánik miesta nehody.
  • Nikdy nepodpisujte žiadnu dokumentáciu udalosti, pokiaľ textu nerozumiete. Odporúčame nepodpisovať nič, čomu nerozumiete a ak, tak s výhradou, že textu nerozumiete. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môžete takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôžete.
  • Na pomoc sa odporúča zavolať asistenčnú službu k cestovnému poisteniu, dostupnú 24 hodín denne telefonicky. Odborne erudovaní a jazykovo vybavení pracovníci asistencie k cestovnému poisteniu môžu prevziať komunikáciu a vybavovanie za Vás.
  • Uschovajte si všetky doklady.
  • Po návrate bezodkladne nahláste poistnú udalosť a poskytnite poisťovni dokumentáciu a súčinnosť.

Klienti musia podľa poistných podmienok škodám predchádzať. Krytie zodpovednosti sa tak nevzťahuje na úmyselne spôsobené škody, škody pod vplyvom alkoholu a návykových látok a v situáciách, keď klient porušil zákonné normy alebo nariadenia platné v navštívenej krajine či konkrétnom stredisku.

Poistenie kryje aj lyžovačku mimo vyznačených trás s inštruktorom

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj bežné zimné športy. Ak ich chcete na amatérskej úrovni vykonávať v rámci organizovaného podujatia či súťažne, je potrebné si ich pripoistiť.

V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, mal by si preveriť, ako ich kryje poistenie, ktoré uzavrel. Poisťovňa Uniqa už v základnom poistení kryje napríklad vysokohorskú turistiku do 5 000 m.n.m. Klienti majú možnosť pripoistiť si Off-piste, teda lyžovanie alebo snowboarding mimo vyznačených trás v rámci strediska, vykonávané s certifikovaným vodcom alebo inštruktorom. Veľké lyžiarske strediská napríklad v Rakúsku takúto možnosť ponúkajú. Horolezectvo a skialpinizmus nad 5 000 m, skitouring bez certifikovaného vodcu alebo nad 5 000 m sú vo výlukách z poistenia a nie teda sú poistením kryté.

Storno poplatky

Poistenie je možné dojednať tak v individuálnom poistení ako aj v rámci zájazdu cez cestovnú kanceláriu. Najčastejšími prekážkami pre vycestovanie sú akútny úraz alebo ochorenie, prípadne ďalšie udalosti, ako je predvolanie na súd, úmrtie blízkej osoby, nezloženie záverečných skúšok, zrušenie svadby a podobne. Uplatnenie storna sa vzťahuje aj na preukázané ochorenie covidom-19, ktoré znemožní odchod. Podmienkou je pozitívny PCR test.

Pozor na alkohol na svahu – ak sa zraníte, môžete prísť o plnenie

Poisťovne každoročne upozorňujú lyžiarov, aby si odpustili povestný pohárik na svahu. Prax totiž ukazuje, že pod vplyvom alkoholu prídete k úrazu oveľa ľahšie. Ak sa pri lyžovačke zraníte, poisťovňa Vám môže znížiť či zamietnuť poistné plnenie – podľa toho, koľko alkoholu v krvi Vám namerajú. Problémy pri plnení môžu nastať aj vtedy, ak pod vplyvom alkoholu dôjde k zrážke s iným lyžiarom – ak sa Vašou vinou zraní, poisťovňa môže vyplatenú škodu od Vás vymáhať naspäť.

Krádež alebo zničenie drahej lyžiarskej výbavy

Ak máte v rámci cestovného poistenia pripoistenú aj batožinu, do limitu plnenia máte kryté napr. ukradnuté lyže. Musia však byť odcudzené z uzamknutého priestoru. Lyže odložené voľne napr. pred bufetom na svahu nie sú poistením kryté. Takisto neodporúčame lyžiarom, aby si nechávali lyže v strešnom boxe vozidla, ak sú už ubytovaní napr. v hoteli. V takom prípade nevznikne nárok na plnenie, nakoľko bol klient už ubytovaný a napriek tomu ponechal veci v aute. Samozrejme, ak Vám ukradnú lyže z uzamknutého strešného boxu auta počas cesty na lyžovačku zo stráženého parkoviska, škodu Vám poisťovňa preplatí.