NovinkyCestovanie

5-dňová liečba v USA za vyše 160 tisíc eur

25. mája 2023

Zdroj: Allianz

Začiatkom mája Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením covid-19. Prakticky do celého sveta sa tak už dá cestovať bez väčších obmedzení. Rast záujmu o cestovanie eviduje aj najväčšia poisťovňa na trhu. Rovnako stúpa aj škodovosť v tomto odvetví. Za minulý rok klienti nahlásili 3 675 poistných udalostí zo svojich dovoleniek, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Náklady za tieto škody presiahli 2,66 milióna eur.

Škoda za 160 tisíc eur v USA

Najviac hlásení klienti Allianz v minulej sezóne nahlásili z dovoleniek v Chorvátsku (291), Turecku (217) a prekvapivo aj z USA (171). Nasledovali destinácie Taliansko (166) a Rakúsko (155). Najčastejšie klienti hlásia drobné a stredné úrazy, ktoré vzniknú pri športových aktivitách alebo kúpaní, či seknutia v krížoch a krku, spôsobené striedaním horúceho podnebia s vychladenými klimatizovanými priestormi. V poisťovni zaznamenávajú aj tráviace ťažkosti najmä z exotických krajín ako Egypt či Omán, ale aj úpaly a zlomeniny končatín. Allianz pravidelne rieši aj vážnejšie ochorenia, napríklad infarkty či ťažké zranenia pri dopravných nehodách. Minulý rok to bol infarkt klienta v Spojených Arabských Emirátoch. Účet za zdravotnú starostlivosť a 16-dňovú hospitalizáciu sa vyšplhal na 127 tisíc eur. Jednoznačne najväčšou poistnou udalosťou v minulom roku bolo ochorenie klientky súvisiace s močovými kameňmi v USA, kde za liečbu a 5-dňovú hospitalizáciu poisťovňa uhradila viac ako 160 tisíc eur. V inom prípade Allianz riešila ochorenie klienta na maláriu v Sudáne. Jeho prevoz do Juhoafrickej republiky, hospitalizácia a liečba vyšla na 58 tisíc eur.

Neobmedzené krytie liečby je užitočné

Pred návštevou do zahraničia si cestujúci najčastejšie uzatvárajú cestovné poistenie, v ktorom majú kryté liečebné náklady, teda náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, lekárske vyšetrenia a prevoz naspäť do vlasti v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu, odškodnenie v prípade úrazu, krytie batožiny, zodpovednosti a asistenčné služby. Okrem rizík si klienti zvolia aj geografickú oblasť, do ktorej cestujú, teda buď Slovensko, Európa spolu s Tureckom, svet bez USA a Kanady alebo celý svet. Rozdiel je tu najmä cenový, keďže zdravotná starostlivosť vo vyspelých krajinách ako USA či Kanade je výrazne vyššia ako v ostatných krajinách. Výhodou je, že klienti Allianz majú v rámci cestovného poistenia neobmedzené krytie liečebných nákladov, čo v praxi znamená, že im poisťovňa preplatí účet za ošetrenie v akejkoľvek výške. V rámci Európy určite neodporúčame spoliehať sa len na Európsky preukaz zdravotného poistenia, pretože ten nekryje prevoz na Slovensko, doplatky za lieky a takisto v mnohých dovolenkových rezortoch sú k dispozícií len súkromné zdravotnícke zariadenia, kde európsky preukaz neplatí.

Poistenie už od 65 centov na deň

Na tohtoročnú sezónu stojí cena základného cestovného poistenia v Allianz s krytím liečebných nákladov 65 centov na osobu a deň v rámci Európy. Pri pripoistení úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu stojí poistenie do 2 eur na osobu a deň v rámci Európy. Cena komplexného poistenia na týždňovú dovolenku v Európe tak vyjde necelých 14 eur, čo je v porovnaní s ostatnými nákladmi na dovolenku tá najnižšia položka.