NovinkyPovinné zmluvné poistenie

Aké budú ceny povinného poistenia v roku 2024?

15. decembra 2023

PZP 2024 bude oproti aktuálnemu roku pravdepodobne drahšie. Vplývať na to môže viacero faktorov. V priebehu roka sme mohli sledovať všeobecné zdražovanie jednak kupovaných predmetov, ako aj služieb a energií. Cenu PZP v roku 2024 môže ovplyvniť aj pripravovaná novelizácia zákona o povinnom zmluvnom poistení. Poisťovne nebudú mať inú možnosť, ako na vzniknutú situáciu reagovať a prispôsobiť tomu aj cenovú politiku.

Inflácia a jej vplyv na poistenie

Rastúca cena práce, ako aj vstupov, má vplyv na samotnú výrobu, ale aj distribúciu na miesto spotreby. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému na zdraví alebo majetku. A práve jeho oprava môže vyššou cenou komponentov vyjsť drahšie, ako tomu bolo doteraz. Napríklad samotná oprava auta v autoservise. Výroba náhradných dielov je drahšia vďaka drahším vstupom. Preprava do autoservisu je drahšia kvôli vyšším energiám. Toto sa premietne aj do ceny opravy, na čo bude následne reagovať aj poisťovňa, ktorá na základe štatistík prepočíta cenu poistenia. PZP 2024 sa preto môže vyznačovať vyššími cenami, aj keď sa to nemusí dotknúť každého vodiča.

Novelizácia zákona

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení prešla medzirezortným pripomienkovaním a čaká na schválenie vládou a následne parlamentom. Okrem iného prináša vyššie minimálne limity poistného plnenia. To sa takisto môže premietnuť do ceny PZP pre rok 2024, keďže poisťovne budú preplácať aj vyššie škody. Minimálne poistné sumy by mali byť po novom 6,45 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,3 mil. EUR pre škody na majetku.

Koľko zaplatím za PZP v roku 2024?

Povinné zmluvné poistenie môže byt drahšie o niekoľko percent. Niektorých kategórií vozidiel sa nemusí týkať vôbec, niektorých o niečo viac. Dôležité je sledovať aktuálnu cenu vášho poistenia, aby ste v čase výročného dňa (deň, kedy sa vám obnovuje poistenie na ďalší rok) mali cenu najvýhodnejšiu. Nezabúdajte pri tom, že výpoveď poistenia môžete dať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak budete chcieť zmeniť poisťovňu kvôli lepšej cene, tento termín musíte dodržať.

Aby ste nemuseli jednotlivé poisťovne porovnávať individuálne, môžete využiť stránky, ktoré PZP porovnanie urobia za vás. Na jednom mieste si porovnáte ceny jednotlivých poisťovní a vyberiete si pre vás to najvýhodnejšie. Využiť to môžete aj v prípade, ak ste so svojou poisťovňou spokojný, ale pri uzatvorení novej zmluvy ponúka lepšiu cenu.