Generali poistenie do hôr

Generali poistenie do hôr si môžete uzatvoriť v rámci cestovného poistenia pre Slovensko. Ak si chcete uzatvoriť poistenie do hôr v zahraničí, uzatvorte si cestovné poistenie s pripoistením záchrannej činnosti.

V prípade, že sa vám v našich horách niečo stane a budete potrebovať pomoc Horskej záchrannej služby (HZS), náklady na pátranie a záchranu si budete musieť uhradiť z vlastného vrecka. Týka sa to však len dospelých osôb. Preto by ste v tomto prípade na poistenie nemali zabudnúť, môže vám ušetriť značné finančné prostriedky.

Poistenie na hory kryje náklady na vyhľadávanie, vyslobodzovanie, poskytnutie prvej pomoci, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo k najbližšiemu dopravnému prostriedku záchrannej služby, prípadne prevoz telesných pozostatkov. Generali poistenie na hory sa vzťahuje na oblasti s územnou pôsobnosťou HZS (Belianske Tatry, Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Moravsko-sliezske Beskydy, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Generali poistenie na hory si môžete uzatvoriť v dvoch rôznych balíkoch krytia. Obidva kryjú záchrannú činnosť do výšky 20 000 EUR, úraz a zodpovednosť za škodu. Vyšší balík krytia (XL) obsahuje navyše aj poistenie batožiny. K obidvom si môžete doplnkovo prikúpiť poistenie domáceho miláčika a autoasistenciu.

Poistenie si môžete uzatvoriť priamo prostredníctvom našej stránky. Zadáte základné parametre poistenia potrebné pre výpočet a online kalkulačka vám zobrazí porovnanie poistenia na hory jednotlivých poisťovní. Vybrané poistenie môžete rovno aj zaplatiť na účet poisťovne.

Zložky Generali poistenia na hory

Základom je poistenie záchrannej činnosti, ktoré kryje do výšky 20 000 EUR pešiu turistiku, zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding, sánkovanie a jazdu na boboch. Ak si chcete krytie rozšíriť na doplnkové rekreačné aktivity, zvoľte si poistenie Extrém. Základné Generali poistenie na hory si môžete rozšíriť o poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, domáceho miláčika a autoasistenciu.

Úraz

Pripoistenie kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu. V balíku L sú aj trvalé následky aj smrť poistené na sumu 1 700 EUR. Balík XL kryje trvalé následky do výšky 10 000 EUR a smrť do výšky 5 000 EUR. Stupeň trvalých následkov sa určuje na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Poistenie je bez spoluúčasti.

Zodpovednosť

Poistenie je súčasťou základného Generali poistenia na hory. Do výšky 200 000 EUR kryje škody, ktoré náhodne a neúmyselne spôsobíte niekomu inému na zdraví alebo majetku. Nekryje škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ani voči zamestnávateľovi.

Generali poistenie na hory takisto nekryje napríklad škody spôsobené:

 • osobe spolupoistenej, blízkej alebo žijúcej v spoločnej domácnosti
 • na súťažiach, pretekoch alebo hrách, na ktorých ste sa aktívne zúčastnili
 • pri výkone profesionálnej športovej činnosti
 • na zverených veciach
 • na životnom prostredí

Batožina

Pripoistenie batožiny je súčasťou balíka XL. Kryje poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie do výšky 700 EUR s limitom 500 EUR pre jednu vec. Elektronika a športové vybavenie sú kryté do výšky jednej tretiny poistnej sumy, cestovné doklady do výšky 350 EUR.

Generali poistenie na hory s pripoistením batožiny nekryje napríklad:

 • peniaze, platobné a iné karty, šeky, ceniny, cenné papiere, cestovné lístky, dokumenty, preukazy, doklady (okrem cestovných) a osobné listiny
 • elektronické zariadenia počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi
 • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky, nápoje, alkohol, tabakové výrobky
 • starožitnosti, veci umeleckej a historickej hodnoty
 • predmety slúžiace na výkon povolania
 • zbrane a príslušenstvo
 • zvieratá, rastliny
 • motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, lietadlá, rogalá, lode a plavidlá, drony, vetrone, závesné klzáky, paraglajdery, draky, plachetnice, vrátane príslušenstva, náhradných dielov a výbavy