AXA Komfort

AXA cestovné poistenie si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch. Ak potrebujete pre vaše cesty do zahraničia komplexné krytie, je pre vás určený AXA Komfort. Okrem poistenia liečebných nákladov do výšky 200 000 EUR je jeho súčasťou aj poistenie batožiny, úrazu a zodpovednosti za vzniknuté škody. Doplnkovo si viete balík rozšíriť aj o poistenie storna, rizikových športov, práce a štúdia, požičaného vozidla, autoasistencie, chronických chorôb či poistenie drink povolený. Pre správny výber poistenia si pozrite aj porovnanie AXA Komfort s ostatnými balíkmi AXA cestovného poistenia.

AXA Komfort si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej stránky pomocou kalkulačky pre cestovné poistenie. Uzatvára sa s územnou platnosťou Európa alebo celý svet. Na výber máte jednorazové (1-365 dní) alebo aj poistenie na celý rok s opakovaným výjazdom (jedna cesta max. 90 dní).

Balík je určený pre deti, dospelých aj seniorov od 70 rokov. Poistenie sa však nevzťahuje na krajiny alebo oblasti, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča alebo zakazuje cestovať z dôvodu vojny, politických alebo hospodárskych nepokojov.

Čo je súčasťou balíka

Základom AXA Komfort je poistenie liečebných nákladov, ktoré sú kryté do výšky 200 000 EUR. Súčasťou balíka je aj poistenie asistenčných služieb vrátane poistenia právnej asistencie do výšky 800 EUR.

Poistenie úrazu kryje trvalé následky do výšky 20 000 EUR a smrť v dôsledku úrazu na sumu 10 000 EUR. V rámci poistenia všeobecnej zodpovednosti za škody tretím osobám vás AXA Komfort kryje do výšky 40 000 EUR pri škodách na zdraví a do 20 000 EUR pri škodách na majetku.

Súčasťou je aj poistenie batožiny, pričom celkový limit je 750 EUR s čiastkovým limitom na jednu vec 375 EUR. Elektronika a športové vybavenie má celkový limit 375 EUR. Osobné doklady sú kryté do výšky 160 EUR.

(v EUR) Excelent Komfort Reference
liečebné náklady 20 000 000 200 000  100 000
trvalé následky úrazu 40 000 20 000
smrť následkom úrazu 20 000 10 000
batožina 1 500 750
škoda na majetku 125 000 20 000
škoda na zdraví 250 000 40 000

Poistenie AXA Komfort si podľa potreby viete priamo v online kalkulačke rozšíriť o doplnkové pripoistenia. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Vybrané poistenie môžete zaplatiť priamo na účet poisťovne.

Koľko stojí AXA Komfort

V rámci Európy vás poistenie vyjde na jeden deň pre dospelú osobu na 1,66 EUR, dieťa na 1,24 EUR a seniori na 3,30 EUR. Za ročné poistenie s opakovaným výjazdom zaplatíte za dospelú osobu aj dieťa 47,74 EUR, seniori si zaplatia 95,47 EUR.

Pri uzatváraní poistenia pre celý svet zaplatí dospelá osoba na jeden deň 3,45 EUR, dieťa 2,59 EUR a seniori 6,90 EUR. AXA Komfort na rok vyjde dospelých aj deti na 147,08 EUR a seniorov na 294,15 EUR.

dieťa (0-17 rokov) dospelý (18-69 rokov) senior (70 rokov a viac)
(v EUR) na deň ročne na deň ročne na deň ročne
Európa 1,24 47,74 1,66 47,74 3,30 95,47
svet 2,59 147,08 3,45 147,08 6,90 294,15