Doživotný servis zdarma

x
  • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
  • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
    výhodnejšie ponuky a pod.
  • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac
  • Základné údaje
  •  
  •  
  •  
 

Po vyplnení krátkeho formulára získate aktuálne cenové ponuky od našich zmluvných poisťovní.

Údaje o majetku

Údaje o poisteni

 
 

neobytné: balkón, pivnica, terasa,... <br /> pre ČSOB poisťovňu: garáž

 

ČSOB - Nachádza sa v nerizikovej oblasti. Nie je v blízkosti:<br /> <ul> <li>čerpacej stanice (do 30 m)</li> <li>priemyselnej zóny (do 30 m)</li> <li>letiska (do 1 km)</li> <li>lomu (do 500 m)</li> </ul>

Zľavu možno zakliknúť, ak ma poistník v ČSOB Finančnej skupine uzavretú inú aktívnu PZ: životného poistenia, poistenia bývania, PZP, havarijného poistenia, dlhodobého cestovného poistenia k platobnej karte, poistenia úveru (hypotekárneho, spotrebného, úrazové poistenie vodiča, úrazové poistenie viazané k bankovým produktom, účet, úver (hypotekárny, spotrebný, savebný, iný), leasingovú zmluvu, stavebné sporenie, investície vo fondoch a pod.

 

Poistenie nehnuteľnosti - poistenie stavby pevne spojenej so zemou a jej všetkých stavebných súčastí

Poistenie domácnosti- poistenie zariadenia v nehnuteľnosti (nábytok, elektrospotrebiče a pod.)

Poistenie zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti.

 
 
NEHNUTEĽNOSŤ

Pri poistnej sume nad 200 000 € je potrebná obhliadka nehnuteľnosti. V takomto prípade nie je možné dojednať poistenie online. Pokračujte vo vypĺňaní a odošlite nám kontaktný formulár. Spojíme sa s Vami telefonicky a vypracujeme Vám ponuky.

Balík pripoistení obsahuje škody spôsobené krádežou vlámaním na súčastiach stavby, stavebných materiáloch a stavebných mechanizmoch do limitu 7 000 €; vonkajší vandalizmus a jednoduchá krádež do limitu 400 € - poistné krytie platí len pre obývané domy v obci, resp. v prípade domov vo výstavbe ak budú po kolaudácii obývané a v obci; zodpovednosť za budovu a pozemok do limitu 100 000 €; katastrofické škody do plnej výšky poistnej sumy; vedľajšie náklady do limitu 20 % z poistnej sumy za dom; atmosférické zrážky 300 €; skrat elektromotora 250 €; prepätie 1 000 €)

 
Údaje o vedlajsiej stavbe č. 1
 
Údaje o vedlajsiej stavbe č. 2
 
Údaje o vedlajsiej stavbe č. 3
 
Údaje o vedlajsiej stavbe č. 4
 
DOMÁCNOSŤ

Balík pripoistení obsahuje skrat elektromotora do limitu 250 €; prepätie do limitu 1 000 €; zodpovednosť príslušníkov domácnosti do limitu 100 000 € so sublimitom 7 000 € pre zodpovednosť za škody spôsobené psami - územná platnosť Európa; vedľajšie náklady do limitu 20 % z poistnej sumy za zariadenie domácnosti; katastrofické škody do plnej výšky poistnej sumy; atmosférické zrážky do limitu 300 €)

Zodpovednosť nájomníkov - Poistná suma: 50 000€ <br /> Poistením je krytá zodpovednosť za škodu spôsobenú nájomcom poisteného a príslušníkov domácnosti nájomcu v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti poisteného na adrese uvedenej ako miesto poistenia. Poistením nie je krytá iná zodpovednosť nájomcu a príslušníkov domácnosti nájomcu a ani škody spôsobené na prenajatom byte.

 
Allianz - Poistné sumy:
 
ZODPOVEDNOSŤ
 

Poistenie domácnosti kryje škody na zariadení Vašej domácnosti. Poistením nehnuteľnosti zabezpečíte váš rodinný dom, byt, rekreačný objekt, objekt vo výstavbe a pod. Poistením majetku minimalizujte finančné škody, ktoré môžu na ňom vzniknúť náhodnými živelnými pohromami, vlámaním a ďalšími rizikami.

 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk