Doživotný servis zdarma

x
  • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
  • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
    výhodnejšie ponuky a pod.
  • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

  • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3 983 EUR
  • ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený
  • ak bola spôsobená škoda tretej osobe (napr. poškodené dopravné značenie, budova, verejné osvetlenie)
  • ak vinník neuznal svoju vinu

Ak nie ste povinní hlásiť dopravnú nehodu polícii, musíte sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na zavinení. Túto dohodu je najlepšie urobiť písomne a to na tlačive Správa o nehode. Nová právna úprava totiž ukladá účastníkom škodovej udalosti povinnosť vyplniť a podpísať spomínané tlačivo.

Ako postupovať, keď si škodu uplatňujem z havarijného poistenia

Pokiaľ som si škodu spôsobil sám, alebo ju spôsobil neznámy vinník: je potrebné nahlásiť udalosť telefonicky na pobočke alebo na internetovej stránke poisťovni, v ktorej mám poistenie uzatvorené. Následne aj písomne na tlačivách danej poisťovne.

Pokiaľ mi škodu spôsobil známy vinník: je potrebné nahlásiť udalosť telefonicky, na pobočke alebo na internetovej stránke poisťovni, v ktorej mám poistenie uzatvorené. Následne aj písomne na tlačivách danej poisťovne. V tomto prípade je potrebné škodu nahlásiť aj do poisťovne, ktorá zákonne poisťuje vozidlo vinníka. Z jeho zákonnej poistky si môžete uplatniť spoluúčasť.

Kontakty na nahlasovanie poistných udalostí

Poisťovňa: Telefonický kontakt:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 0850 122 222
0902 122 222
0917 122 222
+421 2 496 15 66 (zo zahraničia)
AXA pojišťovna a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 0850 111 117 (SR)
+421 2 58 57 66 66 (zo zahraničia)
Groupama Garancia, a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
02 / 5249 5249 (SR)
+421 2 5249 5249 (zo zahraničia)
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
0850 111 566 (SR)
+421 2 5262 7282 (zahraničie)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
0850 111 577 (SR)
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)
QBE Insurance (Europe) Limited
pobočka poisťovne z iného členského štátu
055 / 68 26 237 (SR)
+421 55 68 23 237 (zo zahraničia)
Union poisťovňa, a.s. 0850 111 211 (SR)
+421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
UNIQA poisťovňa, a.s. 0850 111 400
Wüstenrot poisťovňa, a.s. 02 / 57 889 902 (SR)
+421 2 57 889 902 (zo zahraničia)

Uzavretím havarijného poistenia môžete ochrániť svoje vozidlo nielen pre prípad dopravnej nehody, ale aj proti odcudzeniu, poškodeniu v dôsledku vandalizmu či živelnej udalosti. Havarijné poistenie je vhodným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu.

Havarijné poistenie je vhodným doplnením k povinnému zmluvnému poisteniu. Uzatvorte si havarijné poistenie a získate finančnú náhradu škody na Vašom vozidle nielen v prípade nehody, ale aj pri živelnej udalosti, krádeži a vandalizme. S havarijným poistením chránite svoje auto ešte viac.

V prípade potreby nám zanechajte Vaše telefónne číslo. Budeme Vás kontaktovať.

 
 
 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk