Doživotný servis zdarma

x
  • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
  • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
    výhodnejšie ponuky a pod.
  • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac
  • Základné údaje
  •  
  •  
  •  
 

Po vyplnení krátkeho formulára získate aktuálne cenové ponuky od našich zmluvných poisťovní.

Údaje o vozidle

Údaje o držiteľovi vozidla

Údaje o poistení

 
 

bod 4 v technickom preukaze

bod 5 v technickom preukaze

bod číslo 16 v Technickom preukaze

bod číslo 14 v Technickom preukaze

bod číslo 32 v Technickom preukaze

Bod 18 v technickom preukaze

základné údaje o evidencii, bod B v technickom preukaze

cena z faktúry bez zliav / cena stanovená poisťovňou

premerná trhová cena ojazdeného vozidla

 

Vami zavinené nehody

doba, za ktorú ste nespôsobili dopravnú nehodu

Pre zdokladovanie bezškodového priebehu je potrebné doložiť potvrdenia klienta o bezškodovom priebehu od predchádzajúceho poisťovateľa, a to do 2 mesiacov od začiatku poistenia, alebo výročný list od predchádzajúceho poisťovateľa, na ktorom je uvedené, že klient dosiahol v danej poisťovni maximálny možný bonusový stupeň vyjadrený v percentách (50 % alebo 60 %) a dátum začiatku poistnej zmluvy v AXA nadväzuje na výročný deň predchádzajúcej poisťovne.

Na neskôr zadaný klientov e-mail bude poisťovňa posielať všetku korešpondenciu, ktorá chodí štandardne poštou.

Rok prvého udelenia vodičského oprávnenia

 

<b>ČSOB Poisťovňa</b> - dieťa ktorého je držiteľ rodičom (zákonným zástupcom) nesmie byť staršie ako 15 rokov v čase začiatku poistenia poistnej zmluvy PZP <br /> <b>Groupama Poisťovňa</b> - dieťa nesmie byť staršie ako 15 rokov vrátane v čase začiatku poistenia poistnej zmluvy PZPKlient si môže uplatniť zľavu na poistnom v prípade že vie, že jeho vozidlo nebude riadiť mladý vodič. V prípade, že potom v čase nehody bude riadiť poistené vozidlo osoba mladšia ako 25 rokov, ktorá nie je držiteľom vozidla, je z poistného plnenia odpočítaná dodatočná spoluúčasť vo výške 200 €.

štandardný limit opráv je 50€ bez DPH 

Havarijné poistenie je vhodným doplnením k povinnému zmluvnému poisteniu. Uzatvorte si havarijné poistenie a získate finančnú náhradu škody na Vašom vozidle nielen v prípade nehody, ale aj pri živelnej udalosti, krádeži a vandalizme. S havarijným poistením chránite svoje auto ešte viac.

 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk