Doživotný servis zdarma

x
 • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
 • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
  výhodnejšie ponuky a pod.
 • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac

Ako postupovať pri poistnej udalosti

Z poistenia liečebných nákladov

 1. Náklady, ktoré Vám vzniknú v zahraničí uhraďte. Od lekára si nechajte vystaviť lekársku správu a príjmový doklad. Pokiaľ máte lieky na predpis je potrebné odložiť si predpis a taktiež doklad o úhrade. Po návrate zo zahraničia oznámte udalosť na predpísaných tlačivách poisťovni a doložte originály dokladov, ktoré máte zo zahraničia.
 2. Pokiaľ nemáte dostatočnú hotovosť, spojte sa s asistenčnou službou poisťovne. Asistenčná služba sa dohodne s lekárom alebo zdravotníckym zariadením na vystavení faktúry, ktorú preplatí priamo poisťovňa. V tomto prípade tiež žiadajte originály dokladov (lekárska správa a pod.)

Z úrazového poistenia

 1. Trvalé následky úrazu: po návrate oznámte poisťovni udalosť na príslušných tlačivách spolu s originálom lekárskej správy. Trvalé následky úrazu sa posudzujú po roku od úrazu. Poisťovňa Vás bude kontaktovať a na lekárskej prehliadke posúdi trvalé následky.
 2. Smrť v dôsledku úrazu: udalosť nahláste poisťovni na príslušnom tlačive, spolu s úmrtným listom a štatistickom hlásení o úmrtí v zahraničí.

Z poistenia batožiny

 1. Pri krádeži batožiny vždy volajte políciu. Po návrate zo zahraničia nahláste udalosť na tlačivách poisťovne spolu s policajným záznamom.
 2. V prípade poškodenia batožiny vždy žiadajte potvrdenie od dopravcu o poškodení. Vyhotovte fotodokumentáciu poškodenej batožiny.
 3. V prípade oneskoreného dodania alebo straty batožiny leteckou spoločnosťou žiadajte potvrdenie o nedodaní.

Z poistenia zodpovednosti za škodu

 1. Zodpovednosť na majetku: nahláste udalosť na zodpovedajúcich tlačivách. Doložte doklad zo zariadenia, v ktorom bola škoda spôsobená a taktiež bločky, ktoré ste hradili za odstránenie škody.
 2. Zodpovednosť na zdraví: nahláste udalosť na zodpovedajúcich tlačivách. Doložte doklady o ošetrení a úhrade zaň od osoby, ktorej bola škoda spôsobená.

Kontakty pre nahlasovanie poistných udalostí

Poisťovňa: Telefonický kontakt:
AXA pojišťovna a.s.
pobočka poisťovne z iného členského štátu
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)
Union poisťovňa, a.s. +421 2 20 815 999 (SR)
+421 2 20 811 811 (zo zahraničia)
Wüstenrot poisťovňa, a.s. +421 2 57 889 902 (zo SR aj zo zahraničia)

Uzatvorením zmluvy o cestovnom poistení prostredníctvom najpoistenie.sk získate aj možnosť kedykoľvek bezplatne využiť služby nášho klientského centra. Neviete ako postupovať pri poistnej udalosti? Nedarí sa Vám získať peniaze od poisťovne? Neváhajte a kontaktujte nás. Pomôžeme Vám s riešením akéhokoľvek problému, pošleme vám potrebné formuláre, poradíme.

Vďaka cestovnému poisteniu predchádzate množstvu nepríjemností, ktoré môžu Vás alebo Vašu rodinu na cestách alebo ešte aj pred nimi postretnúť.

V prípade potreby nám zanechajte Vaše telefónne číslo. Budeme Vás kontaktovať.

 
 
 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk